Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Doe ook mee

Persoonlijk zichtbaar worden in de community kan door een bericht en korte motivatie te sturen aan redactie@hilversum100.nl

Naast een persoonlijk profiel is het ook mogelijk om een partner-pagina aan te vragen. Partner-pagina’s zijn bedoeld voor organisaties, bedrijven / ondernemers, stichtingen, verenigingen en stakeholders die in en rond Hilversum van betekenis (willen) zijn op het gebied van duurzaamheid of zich inzetten voor een circulaire gemeente. Partner-pagina’s kunnen eveneens aangevraagd worden via redactie@hilversum100.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze profielen. De redactie behoudt zich het recht voor om profielen aan te maken en weer te verwijderen, bijvoorbeeld als blijkt dat de inhoud niet strookt met de H100-kernwaarden.

website: sbddesign.nl