Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Aan de slag met biodiversiteit in Hilversum
 • De Stookplaats

 • Broedplaats Vonk

 • Geveltuin

 • De Kwekerij

 • Watertonnen

 • De hei

Natuur in en om de stad

Een stad vol natuur, zie je het voor je?

 • Bloeiende bermen vol zoemende insecten.
 • Kleurige moestuintjes, rijk begroeide muren en daken, tuinen vol natuur.
 • En een zingende merel op elke straathoek.

Natuurlijk: rondom Hilversum is al veel natuur. Maar binnen de bebouwde kom mag het wat ons betreft nog véél groener.

 • Omdat natuur in de buurt het leven mooier maakt.
 • Omdat wij mensen niet alleen op de wereld zijn.
 • Omdat onze natuur zo schraal en schaars wordt dat we alle zeilen moeten bijzetten.
 • Omdat ook kleine beetjes helpen.

Wij zien zoveel kansen

 • Particuliere tuinen met planten in plaats van tegels
 • Verticale tuinen tegen muren en gevels
 • Groene daken
 • Pleinen, speelplekken en binnenplaatsen met ruimte voor natuur
 • Plantsoenen met wilde bloemen in plaats van kort gemaaid gras
 • Stadsvijvers met natuurrijke oevers en eilandjes
 • Bomen  en gevelbegroeiing op bedrijventerreinen

In Hilversum zijn honderden mensen bezig met groene initiatieven. Lang niet iedereen kent elkaar.

Wij willen jullie graag leren kennen…

 • …zodat we elkaar kunnen inspireren…
 • …en elkaar om advies en hulp kunnen vragen…
 • …en zo samen de natuur nog meer ruimte kunnen geven.

Wat wij gaan doen

 • Alle natuurinitiatieven op de kaart zetten zodat we overzicht krijgen van het wie, wat, waar en hoe.
 • Groene bubbeldagen organiseren om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te helpen met raad en daad.
 • Publieksactiviteiten organiseren waarop we inwoners van Hilversum uitnodigen om bij groene initiatieven te komen kijken.

Doe jij ‘iets groens’?

 • Klein, groot, alleen, samen met anderen?
 • Laat het ons weten en sluit je aan!

Wij hopen jou binnenkort te mogen verwelkomen binnen deze themagroep!
Mail met themaverbinders Eva Froger en Marian Schouten.

Wie zijn wij ?

Eva Froger, Marian Schouten en Toma Smit zijn de initiatiefnemers van de themagroep Natuur in en om de stad. Zoals zoveel mensen zijn wij zeer verontrust over de klimaatverandering en de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Tegelijk zijn we hoopvol. Want er zijn zoveel mensen die zich – net als wij – in hun eigen omgeving inzetten om de wereld natuurrijker te maken. Wij hebben elkaar gevonden in deze themagroep.

website: sbddesign.nl