Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Aan de slag met biodiversiteit in Hilversum
 • Boomspiegels

 • Geveltuinen

 • De oude Stookplaats

 • VONK in de wijk

 • De Kwekerij

 • Geveltuinen

 • Watertonnen

 • De hei

 • Nestkastjes

Natuur in en om de stad

Een stad vol natuur, zie je het voor je?

 • Bloeiende bermen vol zoemende insecten.
 • Kleurige moestuintjes, rijk begroeide muren en daken, tuinen vol natuur.
 • En een zingende merel op elke straathoek.

Natuurlijk: rondom Hilversum is al veel natuur. Maar binnen de bebouwde kom mag het wat ons betreft nog véél groener.

 • Omdat natuur in de buurt het leven mooier maakt.
 • Omdat wij mensen niet alleen op de wereld zijn.
 • Omdat onze natuur zo schraal en schaars wordt dat we alle zeilen moeten bijzetten.
 • Omdat ook kleine beetjes helpen.

Wij zien zoveel kansen

 • Particuliere tuinen met planten in plaats van tegels
 • Verticale tuinen tegen muren en gevels
 • Groene daken op huizen en schuurtjes
 • Pleinen, speelplekken en binnenplaatsen met ruimte voor natuur
 • Plantsoenen met wilde bloemen
 • Stadsvijvers met natuurrijke oevers en eilandjes
 • Bomen en gevelbegroeiing op bedrijventerreinen

In Hilversum zijn honderden mensen bezig met groene initiatieven. Lang niet iedereen kent elkaar.

Wat wij doen

 • Wij ontmoeten elkaar in de themagroep en daarbuiten. We informeren elkaar, maken plannen, helpen elkaar met kennis en advies en brengen mensen met elkaar in contact.
 • Wij staan open voor groene vragen en ideeën, denken mee en helpen je verder op weg.
 • Wij organiseren publieksactiviteiten om groene initiatieven en mensen te verbinden.
 • Wij schrijven over natuurinitiatieven en zetten ze op de Hilversumse kaart.
 • Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente. We geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn actief betrokken bij Programma Groen Hilversum 2040 en de Omgevingsvisie.

Doe jij ‘iets groens’? Wij willen je graag leren kennen…

 • …zodat we elkaar kunnen inspireren…
 • …en elkaar advies en hulp kunnen geven…
 • …en zo samen de natuur meer ruimte kunnen geven.

Samen gaan we sneller en bereiken we meer.
Mail met themaverbinders Eva Froger en Marian Schouten.

Wie zijn wij ?

De themagroep Natuur in en om de stad bestaat momenteel uit tien mensen. Zoals zoveel mensen zijn wij zeer verontrust over de klimaatverandering en de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit. Tegelijk zijn we hoopvol. Want er zijn zoveel mensen die zich – net als wij – in hun eigen omgeving inzetten om de wereld natuurrijker te maken. Wij hebben elkaar gevonden in deze themagroep.

Actie Steenbreek

Wij nodigen iedereen in Hilversum uit om mee te doen met Actie Steenbreek. Meer informatie.

website: sbddesign.nl