Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Slim omgaan met afval in Hilversum
  • Hergebruik van spullen

  • Milieuplein

  • Van afval naar grondstof

  • Ondergronds afval verzamelen

Circulaire economie

We zien het steeds meer: mooie oplossingen om afval te voorkomen en om afval om te zetten naar nieuwe grondstoffen. Van huishoudelijk afval tot bedrijfsafval: steeds meer mensen en bedrijven dragen hun steentje bij aan het voorkomen van (rest)afval. Bouwen en verbouwen met volledig gerecyclede producten (cradle to cradle). Spullen aanbieden voor een 2e kans (lang leve alle kringloopwinkels in Hilversum). Het minimaliseren van het eigen huishoudelijk afval (bijvoorbeeld de groente & fruitzakken mee naar de (super)markt). Stapels karton samen persen om de (bedrijfs)container effectiever te vullen. We zitten in Hilversum niet stil. De themagroep Circulaire Economie bestaat uit initiatieven die afval reduceren of die afval zo hoogwaardig mogelijk omzetten zodat grondstoffen en/ of materialen opnieuw gebruikt kan worden. Initiatieven komen zowel uit Hilversum als de regio. Het gebruik van materialen en grondstoffen wordt eenmaal niet beperkt door gemeentegrenzen. En deze   het opnieuw gebruiken van producten, . (denk aan minder verpakkingen, minder verspilling, minder weggooien, etc.)   Heb jij een mooie oplossing, initiatief of idee?  Of wil je meedoen? Mail dan met themaverbinder Ynske Betlem
website: sbddesign.nl