Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Slim omgaan met afval in Hilversum
  • Hergebruik van spullen

  • Milieuplein

  • Van afval naar grondstof

  • Ondergronds afval verzamelen

Circulaire economie

We zien het steeds meer: mooie oplossingen om afval te voorkomen en om afval om te zetten naar nieuwe grondstoffen. Van huishoudelijk afval tot bedrijfsafval: steeds meer mensen en bedrijven dragen hun steentje bij aan het slim voorkomen van (rest)afval. Bouwen en verbouwen met volledig gerecyclede producten (cradle to cradle). Slim omgaan met het eigen huishoudelijk afval (bijvoorbeeld de groente & fruitzakken mee naar de (super)markt). Spullen aanbieden voor een 2e kans. Stapels karton samen persen om de (bedrijfs)container effectiever te vullen. We zitten in Hilversum niet stil. De themagroep Smart waste bestaat uit oplossingen en initiatieven die afval reduceren (denk aan minder verpakkingen, minder verspilling, minder weggooien, etc.) of die afval zo hoogwaardig mogelijk omzetten voor het opnieuw gebruiken van producten, materialen en/of grondstoffen. En dat doen we op een slimme manier. Daarom zijn wij het thema Smart waste. Heb jij een mooie oplossing, initiatief of idee?  Of wil je meedoen? Mail dan met themaverbinder Ynske Betlem
website: sbddesign.nl