Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Slim en duurzaam van A naar B
 • Fietsstraat - auto te gast

 • Elektrisch rijden

 • Rondje centrum

 • Rotonde

Groene mobiliteit

Dag en nacht is er volop verkeer in onze stad. We reizen naar ons werk, doen boodschappen, winkelen, gaan uit, pakken de bus, laten pizza’s en pakketjes bezorgen en grote vrachtwagens bevoorraden onze winkels. Onze stad beweegt.

Binnen het thema Groene mobiliteit zoeken wij naar duurzame oplossingen voor al deze vormen van vervoer. Wij willen met elkaar van Hilversum een bruisende, gezonde en goed bereikbare stad maken. Waarin je snel en comfortabel kunt reizen en tegelijkertijd kunt genieten van schone lucht, meer stilte en meer ruimte.

Bijna een kwart van het totaal aan CO2-uitstoot in en rondom Hilversum wordt veroorzaakt door vervoer. Vooral door het auto- en vrachtverkeer. Als we ons vervoer vergroenen, zetten we dus een heel grote stap. Niet alleen voor het milieu en onze gezondheid, maar ook voorkomen we dat onze mooie tuinstad verder dichtslibt. Sterker nog: we zorgen ervoor dat onze wegen weer opengaan. Win-win!

Verre toekomst?

Stel je nu het volgende voor:
Je gaat ’s ochtends naar je werk. Je stapt voor de deur op een zelfrijdende elektrische minibus, die om de paar minuten langskomt. Als je uit het raam kijkt zie je veel groen, reizigers op e-scooters, op de fiets. Overal zijn voldoende laadpalen. Je ziet geen files, want die zijn er niet meer. Zelfs niet in de spits.

Grote vrachtwagens die staan te laden en te lossen hebben plaatsgemaakt voor kleinere elektrische vrachtwagentjes, die na gebruik teruggaan naar een van de deelvervoerspunten in Hilversum.

Als je ’s avonds nog wat gaat drinken met vrienden, loop je naar zo’n punt en pak je een vervoersmiddel naar keuze. Weer thuis zet je aan de straatkant lekker het raam open, want er komt alleen maar schone lucht naar binnen. Als je in het weekend je boodschappen doet en naar familie buiten de stad, pak je een van de deelauto’s in de buurt.

Is dit verre toekomstmuziek? Nee, dit kan zomaar een van de manieren zijn waarop we ons over een paar jaar in Hilversum kunnen verplaatsen.

Er is al een start gemaakt in Hilversum met bijvoorbeeld elektrisch deelvervoer. Maar de ontwikkelingen op het gebied van groene mobiliteit kunnen sneller en efficiënter.

Hoe?

Het begint allemaal met een verkeersplan voor Hilversum. Een plan waarin we slimme, nieuwe en schone oplossingen voor de verschillende vormen van ons vervoer opnemen. Waarin alle belangen worden afgewogen en wij rekening houden met andere duurzaamheids-thema’s, zoals meer groen in de stad. Kortom: één visie die met het bereikbaarheidsprobleem van Hilversum afrekent.

Rol Hilversum100

 • Bij Hilversum100 willen we meedenken, -praten en -beslissen over een verkeersvisie, samen met de gemeente en andere betrokkenen. 
 • We gaan ook concreet aan de slag; we sluiten aan bij bestaande initiatieven, benutten nieuwe kansen voor schoon vervoer en stimuleren inwoners en bedrijven die hiermee aan de slag willen. Ook laten we Hilversum zien hoe het al anders kan.
 • We zijn een kenniscentrum en podium en gaan andere initiatieven met elkaar verbinden. Je kunt ons inschakelen bij vraagstukken rondom groene mobiliteit en voor samenwerking met bijvoorbeeld SmartCity. Of als je een deelvervoerpunt in de buurt wilt, zodat je jouw bedrijf op een duurzame manier kunt laten bevoorraden. 

We hebben jou nodig! Doe je mee?

Er is kennis op diverse gebieden nodig. We hebben al kennis in huis, maar het is ook pionieren en onze ambities zijn groot.

We zoeken mensen die zich met de volgende projecten willen bezighouden:

 • Mobiliteitsvisie 2040
 • Stadsdistributie-Hub, waarvan lokale voedselboeren en ondernemers gebruik kunnen maken. De hub dient ook als showroom. Een kenniscentrum, waar duurzame producten en kansen voor energiebesparing voor ondernemers worden getoond. Er komt een Eco-koffiecorner en Tominmedewerkers vinden hier ook werk.
 • Laadpalen op bedrijventerreinen en gewenste samenwerking met ondernemersverenigingen. Die willen deze zelf in beheer hebben samen met de gemeente en niet met een commerciële partij.
 • Fietsen stimuleren, combi CO2 besparen en fitheid, actie richting sportverenigingen. Om de files richting sportparken om te zetten naar sportieve, fitte inwoners.
 • Samenwerking met Smart City. Op een digitale overzichtskaart zie je de initiatieven: de vrije oplaadpalen in jouw buurt, de gezondste route om door centrum te wandelen, de hubs, etc.
 • Het (lokale) speelveld op dit thema in kaart brengen
 • Netwerk en aantal partners vergroten
 • Organiseren van kennissessies

Wil jij meedoen met een van deze projecten? Heb je ideeën voor groene mobiliteit? Doe je al wat met dit onderwerp in Hilversum en wil je je bij ons aansluiten?

Laat van je horen! Mail met themaverbinder Arnoud van den Heuvel

Events
thema 'Groene mobiliteit'


Er zijn op dit moment geen events voor dit thema gepland.

Initiatievenkaart

website: sbddesign.nl