Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Slim en duurzaam van A naar B
 • Fietsstraat - auto te gast

 • Elektrisch rijden

 • Rondje centrum

 • Rotonde

Groene mobiliteit

Dag en nacht is er volop verkeer in onze stad. We reizen naar ons werk, doen boodschappen, winkelen, gaan uit, pakken de bus, laten pizza’s en pakketjes bezorgen en grote vrachtwagens bevoorraden onze winkels. Onze stad beweegt.

Binnen het thema Groene mobiliteit zoeken wij naar duurzame oplossingen voor al deze vormen van vervoer. Wij willen met elkaar van Hilversum een bruisende, gezonde en goed bereikbare stad maken. Waarin je snel en comfortabel kunt reizen en tegelijkertijd kunt genieten van schone lucht, meer stilte en meer ruimte.

Bijna een kwart van het totaal aan CO2-uitstoot in en rondom Hilversum wordt veroorzaakt door vervoer. Vooral door het auto- en vrachtverkeer. Als we ons vervoer vergroenen, zetten we dus een heel grote stap. Niet alleen voor het milieu en onze gezondheid, maar ook voorkomen we dat onze mooie tuinstad verder dichtslibt. Sterker nog: we zorgen ervoor dat onze wegen weer opengaan. Win-win!

Verre toekomst?

Stel je nu het volgende voor:
Je gaat ’s ochtends naar je werk. Je stapt voor de deur op een zelfrijdende elektrische minibus, die om de paar minuten langskomt. Als je uit het raam kijkt zie je veel groen, reizigers op e-scooters, op de fiets. Overal zijn voldoende laadpalen. Je ziet geen files, want die zijn er niet meer. Zelfs niet in de spits.

Grote vrachtwagens die staan te laden en te lossen hebben plaatsgemaakt voor kleinere elektrische vrachtwagentjes, die na gebruik teruggaan naar een van de deelvervoerspunten in Hilversum. Vervoer per bakfietskoerier is normaal.

Als je ’s avonds nog wat gaat drinken met vrienden, loop je naar zo’n punt en pak je een vervoersmiddel naar keuze. Weer thuis zet je aan de straatkant lekker het raam open, want er komt alleen maar schone lucht naar binnen. Als je in het weekend je boodschappen doet en naar familie buiten de stad wil, pak je een van de deelauto’s in de buurt.

Is dit verre toekomstmuziek? Nee, dit kan zomaar een van de manieren zijn waarop we ons over een paar jaar in Hilversum kunnen verplaatsen.

Er is al een start gemaakt in Hilversum met bijvoorbeeld elektrisch deelvervoer en GO-scooters. Maar de ontwikkelingen op het gebied van groene mobiliteit kunnen sneller en efficiënter.

Hoe?

Het begint allemaal met een verkeersplan voor Hilversum. De basis van dit plan is in 2020 gelegd met de Mobiliteitsvisie 2040, vastgesteld door de gemeente. Een plan waarin we slimme, nieuwe en schone oplossingen voor de verschillende vormen van ons vervoer opnemen. Waarin alle belangen worden afgewogen en wij rekening houden met andere duurzaamheids-thema’s, zoals meer groen in de stad.

Rol Hilversum100

 • Bij Hilversum100 willen we meedenken, -praten en -beslissen over een verkeersvisie, samen met de gemeente en andere betrokkenen. 
 • We gaan ook concreet aan de slag; we sluiten aan bij bestaande initiatieven, benutten nieuwe kansen voor schoon vervoer en stimuleren inwoners en bedrijven die hiermee aan de slag willen. Ook laten we Hilversum zien hoe het al anders kan door initiatieven die werken te laten zien.
 • We zijn een kenniscentrum en podium en gaan andere initiatieven met elkaar verbinden. Je kunt ons inschakelen bij vraagstukken rondom groene mobiliteit en voor samenwerking met bijvoorbeeld SmartCity.

We hebben jou nodig! Doe je mee?

Er is kennis op diverse gebieden nodig. We hebben al kennis in huis, maar het is ook pionieren en onze ambities zijn groot.

We zoeken mensen die zich met de volgende projecten willen bezighouden:

 • Organiseren van kennissessies over actuele onderwerpen.
 • Meedenken over en verrijken van Mobiliteitsvisie 2040 en mogelijk in samenwerking met de gemeente opstarten van een project in de uitvoeringsfase
 • We participeren met het platform in de stadsdistributiehub, waarvan volgens het plan lokale voedselboeren en ondernemers gebruik kunnen maken. De hub dient ook als kenniscentrum, waar duurzame producten en kansen voor energiebesparing voor ondernemers worden getoond.
 • We verkennen bij de bewoners van Hilversum hoe gedacht wordt over de ruimte die in de Mobiliteitsvisie is weggelegd voor ‘fietsachtigen’. We bevragen bewoners op welke wijze in Hilversum rekening gehouden kan worden met nieuwe vervoersmiddelen zoals e-steps, e-scooters en e-bakfietsen als alternatief voor de auto. Hierbij laten we ons inspireren door steden die verder zijn in het faciliteren van groene infrastructuur – zoals Utrecht.
 • Samenwerking met Smart City. Op een digitale overzichtskaart zie je op termijn de initiatieven: de vrije oplaadpalen in jouw buurt, de gezondste route om door centrum te wandelen, de hubs, etc.
 • Het (lokale) speelveld op dit thema in kaart brengen
 • Netwerk en aantal partners vergroten. Samenwerken met de Fietsersbond Hilversum.

Iedereen die met deze activiteiten aan de slag wil is van harte welkom. We hebben al (wat) kennis in huis, maar het is ook pionieren en onze ambities zijn groot.

Laat van je horen! Mail met themaverbinder Arnoud van den Heuvel

Initiatievenkaart

website: sbddesign.nl