Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Disclaimer

Kernwaarden

Een transparante beweging is voor iedereen en het moet eenvoudig te begrijpen zijn waar we voor staan, hoe we met elkaar omgaan en hoe we georganiseerd zijn. Kernwaarden van Hilversum100 als platform daarbij zijn:
Onze community heeft de ambitie om Hilversum te verduurzamen door te verbinden, te versnellen en initiatieven te stimuleren en een podium te bieden;
Iedereen onderschrijft de overkoepelende duurzame ambitie van de community en onderneemt activiteiten in die richting;
De community functioneert als een beschikbare paraplu voor ieder duurzaam initiatief. Initiatieven blijven hun eigen initiatief en vinden elkaar hier en versterken elkaar;
We communiceren open en eerlijk: ‘zacht op de mens en waar nodig stevig op de inhoud’. We zijn laagdrempelig en zorgen ervoor dat iedereen zich bij Hilversum100 veilig voelt;
Iedereen kan – na overleg met de verbinders/bestuurders – namens net netwerk Hilversum100 acteren en communiceren, als je de uitgangspunten en kernwaarden hanteert;
Iedereen die woont of werkt in Hilversum en (meer) wil bijdragen aan het verduurzamen van Hilversum is welkom. We gaan ervan uit dat wat je meebrengt van waarde is.
Zo kan er een community ontstaan met een grote diversiteit aan mensen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt; dat we iedereen respecteren en in elkaars waarde laten, binnen de wet handelen en ons aan onze interne afspraken houden.

Gedragscode

Het bestuur van netwerkorganisatie Hilversum100 hanteert een gedragscode. Deze kun je hier downloaden.

Privacy

We werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over privacy en gebruik van data, kun je mailen met Arnoud van den Heuvel.

Cookies

Deze website werkt met functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken en gegevensverkeer te optimaliseren.
Daarnaast werkt deze website met analytische cookies (Google Analytics) om de interesse van bezoekers (anoniem) te kunnen meten.

Disclaimer

Aan de inhoud van de teksten, blogs, activiteiten en initiatievenkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

website: sbddesign.nl