Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Bouwen aan een energieneutraal Hilversum
 • Elektrisch oplaadpunten
  bij het Raadhuis

 • Zonnepanelen bij Anna's Hoeve

 • Zonnepanelen op de Bethlehemkerk

 • RotorMedia

 • Sporthal Kerkelanden

 • Sterrenschool

Energietransitie

Wij bouwen aan de Coalitie Energie

Wij zijn allemaal verslaafd aan het gebruik van fossiele brandstoffen, en stap voor stap vervangen we deze afhankelijkheid met het gebruik van duurzame, groene energiebronnen. Velen zijn al op verschillende manieren bezig met de energietransitie. Ook in Hilversum zijn er tal van burgerinitiatieven en bedrijven die stappen hebben gezet. Tot een paar jaar geleden bestond de opgave van de energietransitie vooral uit: bewustwording, opwek stimuleren, isoleren, isoleren en isoleren. Dit is natuurlijk nog steeds zo, behalve dat er met de Transitie Visie Warmte (TVW) en met de Regionale Energiestrategie (RES) meer onderwerpen bijgekomen zijn, zoals warmte en participatie. De themagroep ‘energietransitie’ wil zich vooral op deze onderwerpen richten.

Het doel van de themagroep wordt zoveel mogelijk mensen en organisaties meenemen en betrekken bij de energietransitie, en gezamenlijk komen tot gedragen plannen. Dit betekent ook dat we het gesprek willen voeren over de veranderingen die de energietransitie zullen opleveren; want de energietransitie vraagt om veranderingen en dat is vaak niet leuk, maar samen willen we zoeken naar oplossingen die rekening houden met mens en natuur; nu en in de toekomst. Kortom; bruggen bouwen. Dit doen we door kennis te delen, thema-avonden te organiseren, thema’s uit te diepen en initiatieven zichtbaar maken en verder helpen. Dit doen we in de geest van de landelijke ‘participatiecoalitie’.

Wat willen we met de Coalitie Energie?

Wij bepalen als themagroep zelf, onderling, waar we ons mee bezig gaan houden. Wordt het besparen op energiegebruik? Het opwekken van duurzame energie? Een warmtenet op geothermie? Hoe en waar? Welke (technische) mogelijkheden zijn er, en zijn die geschikt voor Hilversum? En hoe kunnen we meer mensen bereiken om ze mee te krijgen in deze overgang naar duurzaam energiegebruik?

Daarnaast zullen we de samenwerking zoeken met andere organisaties of themagroepen om te voorkomen dat zaken dubbel gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer een energiecoöperatie of een buurtvereniging een activiteit organiseert die past binnen het thema energietransitie dan willen wij aansluiten en de activiteit ondersteunen. Denk eens aan:

 • Mensen met ideeën op het gebied van de energietransitie helpen bij het vinden van medestanders of gezamenlijk een nieuw initiatief opzetten.
 • Mensen betrekken bij de energietransitie.
 • Een thema-avond organiseren over een onderwerp.
 • Een thema verder verkennen, bijvoorbeeld ‘wat betekent het oprichten van een warmtecoöperatie’? Wie weet waar die verkenning toe leidt!

Voorbeelden van waar we bij betrokken zijn (geweest)

 • Thema-avonden over Geothermie en Warmtepompen, er volgen er meer
 • De totstandkoming van het Klimaatmanifest
 • Het Klimaatalarm van maart 2021
 • Een Pecha Kucha avond voor en door Duurzame Doeners (nieuwe editie volgt 7 juni 2022)
 • Het verkiezingsdebat over de verduurzaming van Hilversumop 1 maart

Hoe wil jij meedoen?

 • Je kunt incidenteel meepraten over een bepaald onderwerp tijdens een onderwerp-avond;
 • Je kunt samen met anderen een thema-avond voorbereiden/organiseren;
 • Je kunt incidenteel andere initiatiefnemers ondersteunen bij het uitwerken van een idee of het opzetten van een nieuwe activiteit;
 • Je kunt zelf trekker worden van een specifiek onderwerp.

Wil je meer weten over het thema energietransitie van Hilversum100? Of wil je meedoen? Mail dan met themaverbinders Fleur en Sander

website: sbddesign.nl