Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Coronaproof online Hilversum100 café, mei 2020

29 mei 2020

Op donderdag 14 mei 2020 was het zover: het eerste Hilversum100 Café. Door coronapreventiemaatregelen online, maar wel met een lekkere vegetarische salade en een drankje bij de hand, vooraf door Hilversum100 bij de 25 eerste aanmelders langs gebracht aan huis. Doel van dit café: bekijken wat we als Hilversum100 op de thema’s duurzame energie, toekomstbestendig ondernemen, eerlijk eten en smart waste in 2025 bereikt willen hebben. De gespreksleiders zaten klaar om ieder hun brainstorm in de eigen ‘zoomkamer’ een digitale stamtafel te leiden. De deelnemers kozen voor een van deze vier tafels. Na ruim een uur kwamen alle tafels met leuke ideeën bij elkaar.

Toen onlinehost Arnoud van den Heuvel en coördinator Paul Basset om half acht het café openden, bleek al snel dat de deur nog openstond: er kwamen steeds meer bezoekers. Na een korte aftrap, vertrokken alle bezoekers naar hun eigen stamtafel, waar ze met elkaar verder praatten over hun thema. De stamtafel ‘broedplaatsen’ werd geleid door Marileen Fabels en Janneke Boos, ‘regionale energiestrategie’ door Aernoud Olde en Paul Basset, ‘eerlijk eten’ door Hester Gietelink en Arnoud van den Heuvel en ‘smart waste’ door Ynske Betlem en Joost Bennekers. Iedereen stelde zich voor -nog leuker dan in een echt café- en vertelde kort welke affiniteit hij of zij met de stamtafel/thema heeft. Dat brak het ijs en zorgde voor geanimeerde gesprekken. Er vormden zich snel community’s: aan elke tafel werd flink gelachen.

Doordat bij elke thematafel negen mensen aanschoven, was het gesprek voor iedereen goed te volgen en kwam iedereen aan het woord. Aan de ‘eerlijk eten-tafel’ werd al snel gekeken hoe de één de ander kan helpen met het uitvoeren van de plannen over eerlijke voeding. Aan de ‘smart waste-tafel’ werd besproken dat het weggooien van spullen nog steeds goedkoper en simpeler is dan repareren: hoe kan dat anders? Aan de ‘energie-tafel’ kwam de concept-Regionale Energie Strategie voor het opwekken van duurzame energie aan bod: hoe kunnen we in Hilversum genoeg opwekken voor het eigen Hilversumse verbruik? Bij de ‘broedplaats-tafel’ bleek al snel dat bijna iedereen een bakfiets heeft. Ook bekeek deze tafel hoe alle Hilversumse wijken een eigen broedplaats kunnen krijgen.

Alle groepen willen heel graag hun thema verder uitwerken en andere Hilversummers erbij betrekken. Hierbij keken de stamtafels over ‘eerlijk eten’ en ‘smart waste’ bijvoorbeeld naar kinderen, die bewuster kunnen worden gemaakt over gezond eten en benutten van afval. Veel restmateriaal kan worden gebruikt bij creatieve of kunstzinnige projecten. En om het weggooien te verminderen, zou bijvoorbeeld een reparatiehoek in een bouwmarkt een oplossing zijn. Bij de energiestrategie bleek veel werk aan de winkel: zonnepanelen op alle bedrijfsdaken, verzwaren van de infrastructuur voor laadpalen van elektrische auto’s en per locatie open gesprekken tussen alle belanghebbenden over windturbines en zonnevelden. De stamtafel over broedplaatsen wilde meer mensen met duurzame ideeën bereiken, door mogelijke broedplaatsen op de kaart aan te merken en die daar ook te creëren. De ideeën rolden over tafel, tot en met een bakfietsrally als een rijdende tentoonstelling van duurzaamheid!

Tekst: Paula Harte   |   Beeld: Paula Harte

website: sbddesign.nl