Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Energie-armoede in Hilversum; een energie-café op 1 juli

De energietransitie is in volle gang; behalve dat een forse groep in de samenleving hier nog niet bij betrokken is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door energie-armoede. Een onderwerp dat veel te weinig aandacht krijgt.

Het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen stijgt al jaren met stress, dure incasso-regelingen, schuldsanering en afsluiting van de energie-voorziening aan toe. Het gaat om gezinnen die minstens 10 procent van het inkomen besteden aan de energierekening en die in veel gevallen niet meer dan 14.000 euro per jaar verdienen. Energie-armoede.

Op hetzelfde moment slagen we er als samenleving nauwelijks in om huurders bij de hand te nemen voor wat betreft energiebesparing. Vrijwel alle regelingen zijn gericht op woning-eigenaren, terwijl er ook heel veel energie, en dus geld te besparen valt bij niet-woning-eigenaren.

Logischerwijs profiteert deze groep dus ook nauwelijks (lees: niet) van subsidie-regelingen om het energie-gebruik terug te dringen. Hoog tijd om hier wat aan te doen, ook in Hilversum. Er zijn lokale mogelijkheden (RREW) en initiatieven (woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, anderen), er zijn landelijke voorbeelden. Met deze meeting willen we een begin maken met het delen van onze kennis en het op de gemeenschappelijke agenda plaatsen van dit probleem.

Met alle corona-versoepelingen vinden we het tijd voor een echte bijeenkomst. We houden natuurlijk wel 1,5 meter onderlinge afstand, maar in een grote ruimte is het mogelijk om met 20 of 30 mensen bijeen te komen. Wij regelen zo’n ruimte en hopen dat betrokken uit de hoek van de armoedebestrijders, de politiek en de energietransitie. Meldt je aan door een email te sturen aan:  ‘energie@hilversum100.nl’ of via de aanmeldlink op deze pagina. Op 30jun staat de teller op 15 aanmeldingen.

Meer info vooraf:

Energie-armoede in Hilversum; een energie-café op 1 juli

1 juli 2021
19.30 – 21.15 uur

Locatie: Tante Jans aan de Schapenkamp tegenover het station

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl