Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Nationale Bijentelling

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Doe dus mee aan dit landelijk bijenonderzoek.

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. In 2021 deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks het koude voorjaar – ruim 190.000 bijen en zweefvliegen. Het hoge aantal tellers is goed nieuws voor de wilde bij. Biesmeijer legt uit waarom: “Iedereen wordt zich steeds bewuster van het belang van de wilde bijen en wil zich daar ook voor inzetten. De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s, of de stedelijke omgeving en het platteland.”

Aanmelden kan hier

Foto: The Pollinators

Nationale Bijentelling

24 april 2022

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl