Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Online bijeenkomst Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040: De Meent

De afspraak is bestemd voor bewoners, vertegenwoordigers van wijk -en buurtverenigingen en lokale ondernemers.

Hoe willen we dat verkeer, vervoer en bereikbaarheid er in het Hilversum van 2040 uitzien? En wat betekent de mobiliteit van de toekomst voor de leefbaarheid in onze stad?

Dit zijn vragen waar het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 een antwoord op geeft. Het uitvoeringsprogramma volgt op de Mobiliteitsvisie 2040 die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld, en bevat een pakket aan maatregelen.

De gemeente maakt het uitvoeringsprogramma uiteraard niet alleen. Op verschillende manieren gaat de gemeente met bewoners, ondernemers, bedrijven, ketenpartners en andere belanghebbenden in gesprek. In november 2022 is de participatie gestart met acht wijkbijeenkomsten voor inwoners en andere belanghebbenden uit de wijk. In 2023 gaan de gesprekken verder via verschillende bijeenkomsten en op dit platform. Houd deze website in de gaten voor alle data.

Wat doet de gemeente met de opbrengst

Samen praten we over een aanpak en uitvoering voor mobiliteit die bij Hilversum past en de stad toekomstbestendig maakt. De uitkomsten van de gesprekken verwerkt de gemeente in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. Daarmee kunnen we de gemeenteraad laten zien wat de stad vindt en welk draagvlak er in Hilversum is voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040.

Onderwerpen

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 is onderverdeeld in verschillende onderwerpen (onderaan de website). De te nemen maatregelen hangen allemaal met elkaar samen. Iets wat ergens in Hilversum wordt aangepakt, kan weer effect hebben op een andere locatie in de stad.

Meer informatie

Online bijeenkomst Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040: De Meent

2 februari 2023
20:00 – 22:00 uur

Locatie: online

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl