Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Ontdek de Waarde van de Wijk – Lezing en workshop

De wijk of de buurt wordt niet alleen door burgers maar ook steeds vaker door beleidsmakers weer gezien als het schaalniveau waar antwoorden kunnen ontstaan op complexe vraagstukken. Complexe hedendaagse vraagstukken zoals de energietransitie, circulaire economie, ongelijkheid of welzijn. In het licht van de verschillende transities die gaande zijn naar een duurzame samenleving zijn collectieve initiatieven op wijk of buurtniveau daarbij van essentieel belang. Zij vormen een belangrijke schakel tussen overheid en individu.

In samenwerking met de TU Delft organiseren Hilversum100 en het Dudok Architectuur Centrum donderdagmiddag 5 oktober de lezing & workshop ‘Ontdek de Waarde van de Wijk’. We staan stil bij de vraag op welke wijze duurzame en collectieve initiatieven, die bottom-up ontstaan, meerwaarde kunnen creëren in een wijk of buurt. En hoe deze verankerd kunnen worden in ontwikkelingen in deze wijk of buurt. Mo Smit en Els Leclerq, beide onderzoeker aan de TU Delft, nemen ons mee hoe duurzame en circulaire initiatieven in een wijk of buurt impact hebben op waarden zoals sociaal, economisch, cultureel, esthetisch en ecologie. Dit doen zij aan de hand van de circulaire ontwerpmethode Waardebloem.

De circulaire Waardebloem is een methode voor het samen ontwerpen en ontwikkelen van collectieve initiatieven van buurtbewoners, gebaseerd op bepaalde waarden. De methode ontrafelt het complexe geheel van ambities, uitdagingen, actoren, maar ook technische-, ruimtelijke- en maatschappelijke mogelijkheden binnen een wijk of buurt. Het doel is om waarde te creëren op meerdere vlakken en circulariteit te behalen wat betreft grondstofstromen. Ook kan de Waardebloem gebruikt worden voor de analyse en evaluatie van uitgevoerde projecten, en om lokale initiatiefnemers te helpen bij het duurzaam realiseren van hun circulaire ambities. De methode biedt een unieke benadering van circulaire initiatieven door buurtbewoners, vanuit een bottom-up gedachte. De Waardebloemmethode is ontstaan vanuit het in kaart brengen van lokale circulaire grondstofkringlopen. Hierbij kwamen de vele meerwaarden dan alleen grondstoffenwinst naar voren.

Aanmelden & Locatie

Deze lezing is geschikt voor bestuurders, beleidsmakers en professionals die gaan over gemeentelijke ruimtelijke kwaliteit, gebiedsontwikkeling, de omgevingsvisie en omgevingswet, welzijn & gemeenschapsontwikkeling, woningbouw, energietransitie en circulaire economie. De middag bestaat uit een lezing en een workshop. Tijdens de workshop worden positieve eigenschappen van verschillende wijken zichtbaar gemaakt aan de hand van de Waardebloem. En waar mogelijk samengebracht tot vervolgacties.

Aanmelden voor deze lezing & workshop kan via de knop ‘Ik doe mee’ of door een mail te sturen naar redactie@hilversum100.nl.

Foto: Jan Kortplein Hilversum. Flying Holland

Ontdek de Waarde van de Wijk – Lezing en workshop

5 oktober 2023
14.00 – 16.30 uur

Locatie: Gebouw "De Vereeniging" , Oude Enghweg 19
Kosten: Gratis

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl