Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

De Duurzame Dagen 2023

Een programma vol duurzame inspiratie!

Zondag 8 oktober 2023 is de nationale Dag van de Duurzaamheid. Een moment om stil te staan bij de vragen: Hoe staat het met de duurzaamheid in Nederland en in mijn eigen leef- of werkomgeving? Welke initiatieven zijn er? Wat hebben we al bereikt?

Maar zouden we niet elke dag duurzaam bezig moeten zijn dan? Ja natuurlijk! Dat is ook waarom Urgenda – organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren – op 10 oktober 2018 het initiatief nam om voor de laatste keer de Dag van de Duurzaamheid te organiseren. Urgenda schrijft:

“De afgelopen jaren is de Dag van de Duurzaamheid uitgegroeid tot dé dag om te laten zien wat duurzaamheid is. Hiermee is ook duidelijk geworden hoe groot de beweging is. Natuurlijk zijn steeds meer mensen het gehele jaar bezig met duurzaamheid. En met zijn allen laten we zien hoe ‘normaal’ duurzaamheid inmiddels is voor onder andere scholen, gemeenten, MKB-ers, kinderboerderijen, ZZP-ers, universiteiten, winkelketens en kinderopvang-centra. Om dit te benadrukken is op 10.10.2018 Elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid.”

Niet vanzelfsprekend

Hoewel er in Nederland over het algemeen wel bewustzijn is op duurzaamheid (afval scheiden, transitie naar elektrisch rijden, voedsel redden, isoleren van woningen, het aanbrengen van zonnepanelen, …); vinden we dat er in Hilversum tóch voldoende aanleidingen zijn om wèl jaarlijks extra aandacht te vragen voor de duurzaamheid. Duurzaamheid is niet vanzelfsprekend en het kan op zoveel thema’s nog veel sterker:

 • Duurzame energieopwekking
 • Afvalstromen circulair
 • Meer groen en biodiversiteit in de stad
 • Minder uitstoot en groenere mobiliteit
 • Menselijk gedrag t.a.v. afval en gebruik van grondstoffen
 • Terugdringen van zwerfafval en gebruik van plastic verpakkingen
 • Kortere voedselketens
 • Reparatie van apparaten en kleding
 • Sociale duurzaamheid (aandacht voor elkaar, broedplaatsenbeleid)
 • Klimaatneutraal wonen
 • Toekomstbestendig ondernemen

… en meer.

Daarom organiseert het netwerk van Hilversum100 met haar partners De Duurzame Dagen. Hiermee wil het netwerk vooral inspireren en mensen uitnodigen om samen te ervaren dat duurzaam leven eigenlijk een rijk en ook bewust leven is: in harmonie met de omgeving, gebruikmakend van innovaties en met aandacht voor elkaar. En voor wie dat te ‘soft’ klinkt – we dagen je uit om langs te komen:

Kom langs op deelnemende locaties en ontdek het duurzame Hilversum van nu en van de toekomst!

Het programma van De Duurzame Dagen:


Bekijk hier het programma van donderdag 5 oktober


Bekijk hier het programma van vrijdag 6 oktober


Bekijk hier het programma van zaterdag 7 oktober


Bekijk hier het programma van zondag 8 oktober

Download het programma als pdf

 

 

 

De Duurzame Dagen 2023

5 oktober 2023

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl