Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Stadsgesprek Omgevingsvisie 2040

Op donderdag 9 maart a.s. vanaf 20:00 uur vindt het Stadsgesprek over de Omgevingsvisie Hilversum2040 plaats in de Regenboogkerk.

De gemeente nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn. De dagvoorzitter Gert van ‘t Hof neemt u deze avond mee in de totstandkoming en de inhoud van de Omgevingsvisie. Hij zal met u het gesprek voeren over de inhoud, zoals die door de gemeenteraad is vrijgegeven voor de inspraak.

Belangrijke thema’s uit de participatie en uit de politiek komen deze avond aan bod. Thema’s als ‘Hoe verdelen we de ruimte voor auto, fiets en groen?, Welke faciliteiten hebben sterke wijken in de toekomst nodig?, Waar bouwen we in de toekomst wel en waar niet?’ Ook wordt u geïnformeerd over het proces rondom het indienen van een zienswijze. Gemeenteraadsleden zijn als toehoorder die avond uitgenodigd.

Meer informatie

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: omgevingsvisie@hilversum.nl

Stadsgesprek Omgevingsvisie 2040

9 maart 2023
20:00 (19:30 inloop) – 22:00 uur

Locatie: Regenboogkerk Hilversum, Nassaulaan 22

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl