Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Symposium Ander Geld

Op woensdag 23 november organiseert LETS het Gooi een symposium over alternatieven voor het huidige geldsysteem: Ander Geld.

Het symposium start met de theatervoorstelling Geld en Genoeg van Dette Glashouwer, daarna volgt een korte toelichting op de manier waarop LETS het Gooi werkt en tenslotte vertelt Henk van Arkel van Social Trade Organisation (STRO) over de manier waarop zijn organisatie alternatieve kredietnetwerken voor ondernemers onderzoekt en ontwikkelt.

Het huidige economische systeem kraakt en piept aan alle kanten: de kredietcrisis van 2008 was een voorteken, en sindsdien wordt er op veel plaatsen nagedacht over een meer duurzaam systeem. Steeds meer daalt het besef in dat het bestaande systeem van kredietverstrekking, dat is gebaseerd op groei (rente impliceert groei), niet langer houdbaar is in een wereld die steeds meer aangeeft dat de grenzen van de groei zijn bereikt.

In Hilversum is al 25 jaar vereniging LETS het Gooi actief. De leden van deze vereniging ruilen onderling diensten en goederen uit zonder dat daar geld aan te pas komt. Wel hanteert de vereniging een ruilmiddel, de knikker. Dit ruilmiddel is rentevrij: een negatief saldo wordt niet belast met rente, een positief saldo niet beloond met rente. Wel zijn er grenzen aan wat je ‘rood’ mag staan en het maximale vermogen. De vereniging is vooral een sociaal netwerk waarin mensen inbrengen wat ze leuk vinden om te doen of waar ze goed in zijn. Niet zelden zijn dat dingen die in de normale economie niet of slecht worden beloond maar waar toch vraag naar is. Op die manier biedt LETS ook kansen om talenten te ontdekken, te benutten en in te zetten.

Internationaal wordt echter ook nagedacht over meer commerciële toepassingen van een dergelijk, renteloos, geldsysteem. In Nederland is de Social Trade Organisation (STRO) actief om met ondernemers kredietnetwerken op te zetten waarbij geen rente wordt gerekend en waarmee de lokale economie wordt versterkt. Op 23 november komt STRO-directeur Henk van Arkel een toelichting geven op de initiatieven die zijn organisatie hiertoe ontplooit.

Kleinkunstenares Dette Glashouwer opent het symposium met haar voorstelling ‘Geld en Genoeg’ waarin ze verrassende inzichten geeft in de functie, het nut en het doel van geld.

De toegang is gratis, wel graag vooraf aanmelden (in verband met de grootte van de zaal) via info@letshetgooi.nl

Symposium Ander Geld

23 november 2022
19:30 – 21:30 uur

Locatie: Bibliotheek en Volksuniversiteit, 's Gravelandseweg 55
Kosten: gratis

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl