Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Hilversum100 Challenge 2020

27 januari 2020

In 2017 is Hilversum100 is gestart als aanjager van het besparen van 100 Kiloton CO2 in 2020. Daarom werden er in 2017, 2018 en 2019 Hilversum100 Challenges gehouden – voor actieplannen om Hilversum groener, gezonder én duurzamer te maken. De meest concrete en uitvoerbare plannen maakten jaarlijks kans op een pot met € 30.000 aan prijzengeld én advies-uren om het plan uit te voeren.

In 2017 ontving de jury van de Hilversum100 Challenge 49 inzendingen. In 2018 waren het er 36 waarop 667 publieksstemmen werden uitgebracht. In 2019 20 inzendingen met 1197 internetstemmen. Uitgebreide plannen waarvoor onderzoek is gedaan en samenwerkingspartners zijn geworven. Compacte plannen ingebed in en onderdeel van andere plannen. En minder uitgewerkte plannen die met inspirerende bevlogenheid de jury probeerden te verleiden.

Prijzengeld € 30.000 per jaar
De jury’s hebben alle drie de jaren met veel plezier alle plannen bekeken. Om vervolgens te verzuchten dat er meer dan € 30.000 nodig is om alle goede inzendingen mogelijk te maken. Toch zijn de jury’s trots dat zij de toppers onder de ingezonden plannen ‘een financieel steuntje in de rug’ hebben kunnen geven.

De gemeente Hilversum stelde het prijzengeld van € 30.000 beschikbaar. In 2017 en 2018 waren er een grootste prijs van € 10.000, meedere prijzen van € 5.000 en € 2.500 en een publieksprijs. Daarnaast hebben Rabobank Gooi en Vechtstreek, Tomin Groen en Degree-n prijzen beschikbaar gesteld. In 2019 waren er juryprijzen van € 5.000 (vier maal), € 3.500, € 2.500, € 1.000 en een Rabo Duurzaam Wonen prijs van € 1.000. Daarnaast twee publieksprijzen van € 2.500 en € 500.

Hieronder de prijswinnende inzendingen van 2020

Plasticvrije markt

Hilversum krijgt de eerste markt in Nederland waar geen of zo min mogelijk plastic verpakkingen worden gebruikt. De markt wordt dan tevens een plek waar bezoekers awareness opdoen en inspiratie voor bewust omgaan met grondstoffen en verpakkingsmateriaal.

Duurzaam, eerlijk en lekker eten

Van zeven dagen vlees naar eerlijk eten is een route met vele hindernissen. Minder vlees, soms vlees, vegetarisch, vegan. Eerlijk eten verenigt Hilversumse activiteiten op die route. Van uit-eten, vegetarisch winkelen tot leren duurzaam koken. Voor restaurant-, buurthuis- tot thuiskok. Elkaar ontmoeten, inspireren, eerlijk koken en samen jaarlijks een ‘vreetfestijn’ organiseren.

Natuurlijk Hilversum

Groene initiatieven op kaart zetten, een Groene-bubbel-dag van initiatieven, een biodiverse fietstocht en het Hilversum100 Natuurlijk-rond-de-tafeloverleg van gemeente, woningcorporaties, scholen, sportclubs en bedrijven.

Mobiliteit en (stads)distributie

Er lopen meerdere initiatieven op het gebied van mobiliteit/stadsdistributie. Samenwerking is essentieel om impact te hebben op het mobiliteitsgedrag van bewoners en ondernemers. Om werk te maken van een nog mooiere stad. Bewoners rijden elektrisch, gaan winkelen op de fiets en kopen (ook op internet) lokaal. Bedrijven en winkels gaan voor duurzame stadsdistributie. De gemeente koopt lokaal in, participeert in het opzetten van duurzame stadsdistributie en zorgt voor fietsenstallingen en elektrische laadpalen. Zomaar een greep uit de activiteiten die dit initiatief wil oppakken.

Green Deal MKB

De komende jaren kunnen ondernemers nog gebruik maken van regelingen en stimuleringen. Over een aantal jaren komt de CO2tax en rest overheden enkel handhaving. Duurzaam is nu nog een kans, straks een bedreiging. Dit initiatief gaat over het laagdrempelig betrekken van ondernemers bij verduurzamen. In Green Deals waarbij ondernemers samen onderzoeken wat hun milieu-impact is en hoe ze die kunnen verlagen. In een Green Deal adviseren ondernemers elkaar, ontwikkelen ze lokale mogelijkheden om te verduurzamen en ontmoeten ze experts.

Energie bruggen bouwen

Initiatiefnemers verbinden, initiatieven zichtbaar maken, kennis en ervaringen delen, mogelijkheden in demonstratiehuis etaleren, bruggen bouwen tussen Hilversummers die hun woning, bedrijfspand of clubhuis (willen) verduurzamen. Bemiddelen wanneer gemeente (of ondernemers) inwoners zoeken om mee te denken en te adviseren. Leden van de adviesgroep duurzame energieopwekking benaderen om lid te worden van de themagroep of mee te doen met de activiteiten van de themagroep en/of van het platform Hilversum100.

Tekst: Roos de Jager   |   Beeld: Margot Brakel

website: sbddesign.nl