Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Hoe schoon is Hilversumse lucht?

28 april 2023

Begin april vond er in het Raadhuis een data-analyse bijeenkomst plaats van de werkgroep Meetbaar Hilversum in samenwerking met Waag Futurelab en Provincie Noord-Holland.

De avond werd aan elkaar gepraat door o.a. Jikke van den Ende van de Waag en Taoufik Bakri, datawetenschapper bij TNO en nog enkele sprekers.

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Doel is om een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en het bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. Tegelijk is het een onderzoeksproject. In de Gooi en Vechtstreek, BEL-gemeenten, Gooise Meren en Hilversum wordt met behulp van sensoren data verzameld. Dit gebeurt ook in Haarlem, de IJmondregio en Zaanstad. Wat de sensoren opvangen, kan via een Application Programming Interface (API) worden vertaald en bijvoorbeeld worden weergegeven in tabellen en op kaarten.

Naast de burger-meetstations zijn er door heel Nederland ook officiële meetstations te vinden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). De twee stations die het dichtst in de buurt van Hilversum staan, zijn te vinden in Breukelen en in Utrecht.

Tijdens de data-analyse was er veel interesse in de hogere waarden van de fijnstofsensoren vergeleken met de officiële metingen van bijvoorbeeld Luchtmeetnet. En er werden veel vragen gesteld over bronbepaling met betrekking tot fijnstof. Hiernaast een afbeelding met data uit 2016 die de herkomst van PM2.5 (fijnstof) in de lucht voor Hilversum toont. Bron: Samenmetenplatform van het RIVM. Een update is nog niet beschikbaar, maar het geeft wel de verhoudingen tussen verschillende bronnen van luchtverontreiniging aan: fijnstof uit het buitenland heeft het grootste aandeel en luchtvaart bijvoorbeeld een stuk minder. Het aandeel van verkeer is voor PM2.5 een stuk lager dan als je kijkt naar de luchtverontreiniging door stikstofuitstoot bijvoorbeeld. Via de GCN tool van het RIVM kun je ook meer informatie vinden over de concentraties fijnstof in de lucht afkomstig van verschillende bronnen, ook specifiek voor Hilversum.

De werkgroep is voornemens in het najaar nogmaals bijeen te komen.

Wie geïnteresseerd is om zelf een sensor te verkrijgen en installeren kan contact opnemen met Hilde Rietdijk van gemeente Hilversum. De groep Meetbaar Hilversum neemt vervolgens contact met je op. De eigen bijdrage voor een meetpunt is 10 euro. Op de website van Open Hilversum vind je de meetgegevens en op de site van RIVM is ook zichtbaar waar sensoren hangen.

 

Update: bekijk hier ook het verslag van Waag-Futurelab van deze bijeenkomst.

 

Tekst: Jikke van den Ende en Arnoud van den Heuvel   |   Beeld: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl