Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

In het Zonnetje: Danny van Kooi en Jelle Harder

25 maart 2022

De Vereniging voor Behoud van Anna’s Hoeve

De Vereniging voor Behoud van Anna’s Hoeve is in 1984 opgericht om het gebied ten Oosten van Hilversum in stand te houden voor recreatie en de natuur. De ±500 leden zetten zich in voor het behoud van dit natuurgebied voor de volgende generatie. Daarbij kunnen zij zeker hulp gebruiken en daarom doet voorzitter Danny van Kooi een oproep aan nieuwe generaties Hilversummers – en met name bewoners uit de nieuwe wijken rond Anna’s Hoeve – om betrokken te raken en/of mee te helpen.

Wil je vrijwilliger worden bij De Vereniging voor Behoud van Anna’s Hoeve? Of misschien zelfs in het bestuur? Kijk op de website en stuur een e-mail naar voorzitter@annashoeve.nl

Bekijk alle Zonnetjes!

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl