Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Invloed hebben op toekomst groene mobiliteit in Hilversum kan!

3 december 2020

Doe mee aan onze inputsessie met de gemeente

De gemeente Hilversum werkt aan de mobiliteitsvisie 2040. Maar niet in haar eentje: we krijgen allemaal volop de kans input te leveren. Er is al een enquête gehouden en er worden nu gesprekken gevoerd met vele verschillende doelgroepen en belanghebbenden. Ook met de Hilversum100, op 10 december. Met de input kiest de raad voor de zomer van 2021 een richting waar het met de mobiliteit in Hilversum heengaat.

Verantwoordelijk voor dit participatietraject en het opzetten van de mobiliteitsvisie is programmamanager Marco Maréchal. Hij roept ons allemaal op om aan een inputsessie deel te nemen. Wij spraken met hem over zijn opdracht en dit participatietraject:

Wat heb jij met mobiliteit?

“Ik zit in de wereld van de intelligente mobiliteitssystemen. Dat is nogal een technische wereld waarin ‘voor wie doen we het nu eigenlijk’ een ondergeschoven kindje is. Als eerste en nog enige in Nederland heb ik grootschalige onderzoeken gedaan naar smart mobility, waaraan ik juist dat mensbeeld toevoeg. Omdat je het uiteindelijk voor mensen doet. Ik geloof dat als je mensen in een vroeg stadium bij je project betrekt alles veel sneller gaat en je meer draagvlak krijgt.”

Wat komt er in de mobiliteitsvisie?

“De visie bestaat uit drie ingrediënten. 1. Het mensbeeld, dat is de enquête. Daaraan gekoppeld het BSR-model dat ingaat op levensstijlen en de behoefte van mensen. 2. Hilversum in 3D, daarin zijn vijf scenario’s ontwikkeld: de mogelijkheden voor de toekomst. Hier is Smart City een onderdeel van. 3. De fysieke (on)mogelijkheden van Hilversum. De stad is ingeklemd tussen drie A-wegen, twee N- wegen en twee stations. Daarbinnen zul je dan ook wat moeten doen.”

Wat zijn de uitgangspunten bij de visie geweest?

“Ondanks alle innovatieve technologieën zal het verkeer tot aan 2040 alleen maar toenemen. Dus daar moeten we sowieso wat mee. En nog een uitgangspunt is ons gedrag. Want daar zit de sleutel. Hoe zorgen we ervoor dat we mensen verleiden om op een andere manier na te denken over mobiliteit en dat ze hun vervoer aanpassen.”

Hoe kun je dat gedrag veranderen?

Daarvoor moet je massa creëren. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen voor ander vervoer kiezen. Dat kost tijd en vergt het maken van statements. Gedurfde innovatieve keuzes. Maar er komt dan geld vrij, veel banen, ondernemers gaan meedoen. Je krijgt een hele slipstream van positieve effecten. Hilversum is een echte forensenstad: er zijn heel veel reisbewegingen in en uit de stad. De rol van werkgevers is hierbij heel belangrijk. Zij kunnen werknemers bv. ook na de crises een paar dagen thuis laten werken, of met de trein laten komen en elektrische steps ter beschikking te stellen. Bedrijven kunnen dit bespreken met hun personeel, aansluiten bij de behoeftes en alternatieven hip and happening maken. Scheelt allemaal tijd en kosten.”

En wat als personeel daar geen behoefte aan heeft?

Dan kun je als bedrijf een statement maken en toch kiezen voor dat beleid. Daar komt dan ook weer een bepaald type werknemer op af die dat wel belangrijk vindt.”

Er zijn 5 denkrichtingen voor de toekomst van mobiliteit in Hilversum geformuleerd. Welke heeft de voorkeur van het publiek?
De voorkeuren voor de scenario’s liggen ongeveer gelijk. Lichte voorkeur voor scenario ‘Hilversum verbindt het’. In de gesprekken is het thema duurzaamheid wel van belang voor mensen. Het scenario ‘Hilversum wordt schoner’ is dan ook populair.”

Mensen die in de enquête aanvinken dat ze innovatie belangrijk vinden kunnen dit doen vanwege de mogelijkheden die innovatie biedt voor schoon vervoer. Hoe zwart-wit is de enquête en daarmee de scenario’s?
Ja dat zou kunnen, je kunt die dingen wel met elkaar koppelen. Uiteindelijk zal de Raad echt wel aan mij en de wethouder vragen of we er 1 scenario van kunnen maken.”

Mobiliteit zorgt voor 23% van de totale CO2-uitstoot in Hilversum. Dus om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zou dan een groen scenario niet logisch zijn?
Ja, dat kan, dat is een keuze.

Is het nog wel een keuze als het is vastgelegd in een akkoord, ervan uitgaande dat we dit akkoord serieus nemen?
Goede vraag. Ik denk zelf van niet als we het scenario strak zouden uitwerken.

We zullen toch ook onze mobiliteit behoorlijk moeten vergroenen om de doelstellingen nog te halen?
Ja, dat klopt.

Hoe gaat het participatietraject verder?

Op dit moment gaan we met focusgroepen in op de uitslagen van de enquête. Ook met de achterban van de Hilversum100 dus. We gaan dieper in op de verschillende scenario’s en deelnemers kunnen ontbrekende elementen binnen scenario’s nog aanvullen. Ik verwacht dat het participatietraject in de eerste 2 weken van januari is afgerond. Daarna gaat het naar B&W, de commissie en de raad. Voor de zomervakantie kiest de raad dan een richting voor de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie.”

Tekst: Joost Bennekers & Marike Boersma

website: sbddesign.nl