Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Laat de gemeente maar verwilderen

19 juli 2022

Josefin Hoenders woont in Hilversum en werkt bij EenVandaag. Zij deed mee met de Green Challenge en heeft onlangs een bak met gratis groen in het plantsoen gezet. Een buurvrouw was verbaasd toen ze de planten zag. Ze pakte een bakje knoopkruid en zei: ‘maar dit heb ik net uit mijn tuin lopen halen, dit is toch onkruid?’

Hoenders besloot een reportage te maken over het belang van verwildering en meer groen in de buurt. Dit belang wordt ook onderstreept door de Raad Leefomgeving, die in maart met de volgende conclusies kwam:

https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland
De focus van het natuurbeleid is te smal, het beleid is hoofdzakelijk gericht op beschermde natuurgebieden. Die gebieden zijn echter onderdeel van veel grotere ecosystemen, ook buiten de beschermingsgrenzen. Met het huidige beleid lukt het niet om ervoor te zorgen dat de condities voor (grond)water, bodem en milieu op orde zijn. De smalle focus van het natuurbeleid gaat bovendien gepaard met te weinig aandacht voor de natuur in het landelijk en stedelijk gebied.
Onlangs kwam de 7e bosinventarisatie uit waarin stond dat het goed gaat met de bossen, die verwilderen en worden steeds meer natuur, maar ondertussen ‘vergeten’ we dus volgens Rli de natuur in landelijk en stedelijk gebied.
Bekijk de uitzending hier – met een bescheiden rol van wethouder Bart Heller:
Lees het artikel van Elodie Harreman en Mark de Bruijn op EenVandaag
~
EenVandaag

Tekst: Josefin Hoenders   |   Beeld: EenVandaag

website: sbddesign.nl