Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Nieuwsbrief 1 juni 2021

1 juni 2021

Verzonden; onze Bijprater van juni 2021 met daarin o.a.:

  • Verslag NL-Doet
  • Toekomstbestendig ondernemen met Joost bennekers
  • Welkom in Groot-Amsterdam (minidocumentaire)
  • Succesfactoren voor het realiseren van een coöperatief warmtenet
  • Zero-waste wandeltours
  • Biologische markt
  • Start gemeentelijke participatiebijeenkomsten

website: sbddesign.nl