Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Opening De Groene Schakel

21 september 2023

In Anna’s Hoeve werd op woensdagmorgen 20 september het einde van de bouwwerkzaamheden ingeluid rondom het project de Groene Schakel.

De Provincie Noord-Holland en Goois Natuurreservaat nodigden betrokkenen uit om kennis te maken met het getransformeerde gebied.

Door middel van de aangelegde faunatunnel onder de A27, de natuurbrug over de spoorlijn en het verleggen van de Weg Over Anna’s Hoeve is dit gebied nu verbonden met de natuurgebieden Monnikenberg en de Utrechtse Heuvelrug. Zo kunnen dieren van hier veilig naar Anna’s Hoeve komen. Ook de aanleg van de busbaan naar Huizen is direct opgenomen in de werkzaamheden met geluidsbeperkende maatregelen en er is een besloten leefgebied voor dieren gecreëerd. Voor tweevoetige bezoekers is het gebied aangepast met onder andere een vlonderpad en het vernieuwde uitzichtpunt.

De benodigde bomenkap in het gebied van twee jaar geleden was omstreden bij omwonenden. Ook de projectleiders zagen het als een noodzakelijk kwaad voor een toekomst met een meer divers natuurgebied en de verlegde weg.

Gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) sprak namens Provincie Noord-Holland haar dank uit aan allen die het project tot een succes maakten.

Carla Kersbergen, waarnemend directeur-rentmeester bij het GNR, vertelde hoe het project deel uitmaakt van een groter doel om natuur in de regio met elkaar te verbinden. Het is voor haar dan ook een droom die uitkomt dat Anna’s Hoeve daar een stap dichter bij is. Gesprekken zijn nog gaande over een aansluitende doorgang bij de Westerheide, die de natuurverbinding in de regio compleet zou maken.

Hierna onthulden de vertegenwoordigers van de provincie, GNR en de gemeenten Laren en Hilversum het gedicht van Toon Hermans op de trap van het nieuwe uitzichtpunt.

Bezoekers konden direct kennismaken met het gebied door middel van rondleidingen, verzorgd door GNR medewerkers van het project.

’s Middags volgden activiteiten voor buurtbewoners met excursies, knutselen voor kinderen en live muziek.

Tekst: Erwin de Swart   |   Beeld: Erwin de Swart & Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl