Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Oproep Klimaatmanifest Hilversum

9 oktober 2021

Wij roepen alle vrienden van Hilversum 100 op tot de volgende drie acties:

 1. Onderteken het Klimaatmanifest op ‘KlimaatmanifestHilversum.nl’;
 2. Vraag al je vrienden en contacten om jouw voorbeeld te volgen;
 3. Weet jij nog een vereniging, organisatie, onderneming die misschien ook wel wil ondertekenen? Meld het ons via ManifestHilversum@gmail.com, of benader ze zelf.

Met dit Klimaatmanifest willen wij invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s en op het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad die in maart volgend jaar gekozen wordt. Om te beginnen willen we 28 oktober in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Inmiddels hebben al meer dan 60 organisaties en vele mede-inwoners hun sympathie voor dit klimaatmanifest uitgesproken.

Rode draad in het manifest is: sluit aan bij de initiatieven uit de samenleving. En neem je verantwoordelijkheid door de Brede Welvaart als nieuw kompas te omarmen. Wij noemen 7 wegen naar een beter klimaat:

 1. Faciliteer circulair en duurzaam.
 2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte en faciliteiten.
 3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in financiële mogelijkheden.
 4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun menselijke maat.
 5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw.
 6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen.
 7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de volle breedte uit.

Help je mee om zoveel mogelijk logo’s en sympathisanten achter dit Klimaatmanifest te scharen?

Tekst: Rob Roskes

website: sbddesign.nl