Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Grootouders voor het Klimaat Hilversum

Grootouders voor het Klimaat is een landelijke beweging. Grootouders zijn bezorgd over de toekomst van hun kleinkinderen. Het doel van de beweging wordt in één zin weergegeven: Wij willen een leefbare aarde voor de nu nog kleine kinderen.

Om aan dat doel te werken roepen wij overheid, bedrijfsleven en burgers op om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken. Zo staan de grootouders elke 1e en elke 3e donderdag van de maand bij de ingang van de Tweede Kamer, met uitzondering van de momenten dat de Kamer op reces is. Veelal wordt een kamerlid uitgenodigd. Met haar of hem wordt het KlimaatManifest besproken. Je hoeft geen grootouder te zijn. Wij roepen iedereen die zich wil inzetten voor de volgende generaties op om mee te doen. Ook in een aantal andere landen zijn vergelijkbare bewegingen van start gegaan. We hebben een fijn contact met de Jonge Klimaat Beweging.

Het begin:

De aanzet tot de beweging ontstond tijdens een door Urgenda georganiseerde wandeling. Voorafgaand aan de klimaatconferentie in Parijs (dec. 2015), liep Marjan Minnesma als voorzitter van Urgenda elke dag een etappe van Utrecht naar Parijs, begeleid door gasten en “wie dat maar wilde”. Vooral ouderen, mensen met voldoende tijd, liepen de complete route mee. Die ouderen besloten zelf ook iets te willen doen. Ze kwamen een jaar later (december 2016) voor het eerst als “Grootouders voor het Klimaat” samen op het Plein in Den Haag. Sindsdien elke 1e en 3e donderdag. Kijk voor exacte informatie over pleinbijeenkomsten op www.grootoudersvoorhetklimaat.nl steeds om 14.00 bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer, Prinses Irenepad, Den Haag.

Behalve de pleinbijeenkomsten zijn we betrokken bij voorleesacties, lezingen en natuurlijk door ondertekening en uitreiking van het Manifest. Je kunt natuurlijk ook je steun betuigen, ons Manifest ondertekenen en/of door deel te nemen aan onze activiteiten. Ieder op zijn manier. Ook jouw stem is belangrijk.

Na verloop van tijd besloten sommige grootouders om ook lokaal actief te worden, o.a. in Hilversum.
In Hilversum voeren we actie met een bakfiets die als statief dient voor ons spandoek en als legplank voor onze folders. We benaderen de lokale politici en staan met onze bakfiets op diverse locaties in Hilversum. We hopen dat ons doel uiteindelijk bij elke Hilversummer bekend wordt. Doe je mee?

website: sbddesign.nl