Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

KipEigen

Het initiatief KipEigen is gestart vanuit de visie op een echt duurzame, regeneratieve manier van landbouw. Dierenwelzijn staat centraal, en de dieren vervullen een waardevolle rol in de kringloop. KipEigen is een kleinschalig, lokaal initiatief, op basis van CSA (community supported agriculture). De consument is mede eigenaar van het project, waardoor betrokkenheid en verbinding ontstaat tussen de consument en haar voedsel. Ook verbindt KipEigen natuur en landbouw, door het werken volgens agro-ecologische principes.

KipEigen werkt met dubbeldoelkippen: dit is een robuustere, minder productieve kip. Doordat ze het rustiger aan kunnen doen, hebben ze alle energie om lekker kip te zijn. De haantjes worden niet als kuiken gedood, maar mogen eerst nog langzaam opgroeien tot volwassenheid, al scharrelend, waarna ze geslacht worden. Dit in tegenstelling tot de hoogproductieve kippen die supermarkteieren en -vlees produceren, (ja, ook biologisch!).

Dierenwelzijn staat dus hoog in het vaandel. De hennen leiden een prachtig leven in de fruitboomgaard op de Buitenhof in Loosdrecht. Ze leven buiten, tussen de bomen en slapen veilig in een kipmobiel. Elke week krijgen ze een vers stuk boomgaard om in te scharrelen. Door regeneratief beheer hebben we géén mestprobleem, maar een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde, blije kippen. Bovendien slaan we op deze manier CO2 uit de atmosfeer op in de bodem. Naast spierkracht wordt alle benodigde energie voor KipEigen opgewekt door de zon. Goed voor het klimaat dus, maar ook voor de natuur: door onze manier van werken hebben we een positief effect op biodiversiteit!

De kippen sluiten samen met de tuinderijen (LandinZicht en Tuinderij Buitenhof) lokale kringlopen, door restgroente, onkruid en plaaginsecten te verwerken tot mest en eieren en vlees. Ze uiten hun natuurlijke gedrag volop, terwijl ze de bodem, de gewassen en ons mensen voeden. De eieren en het vlees zijn van hoge kwaliteit. Ook meedoen? Zie www.kipeigen.nl voor meer informatie en aanmelden.

website: sbddesign.nl