Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

SenVer

SeniorenVereniging

Onze vereniging heeft het doel om het leven van senioren aangenamer te maken. We geven voorlichting, komen voor belangen op, en organiseren activiteiten. Maar we zijn niet eenzelvig bezig en alleen op onszelf gericht. We bieden bijvoorbeeld onze diensten aan aan inwoners met een migratieachtergrond. En we zijn actief in het stimuleren van duurzaam leven bij onze leden. Om die reden zijn we ook partner van Hilversum100, omdat het een goede mogelijkheid biedt om de verbinding te maken naar senioren in Hilversum, en het werk van Hilversum100 te vertalen naar onze achterban.

website: sbddesign.nl