Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve

Begin jaren ‘80 merkten een aantal vaste bezoekers en omwonenden van Anna’s Hoeve dat het niet goed ging met dit mooie natuurgebied. Het terrein verwilderde en er lag – ook in de vijvers – veel zwerfvuil dat in feite op de stortplaats in Crailo hoorde. Ook was de waterstand in de vijvers alarmerend laag, met massale vissterfte tot gevolg. Kortom de gemeente leek Anna’s Hoeve wel vergeten te zijn.

Om die reden werd in 1984 de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. opgericht. De vereniging heeft tot doel Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuur educatieve rondleidingen, en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.

website: sbddesign.nl