Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Eva Froger

Duurzaamheidsadviseur

Duurzaamheid gaat wat mij betreft over keuzes maken waarbij je rekening houdt met je omgeving. Zowel je fysieke omgeving (je woonplek, straat, Hilversum, Nederland, de wereld) als je sociale omgeving, de mensen om je heen, dichtbij en ver weg. Want veel spullen die we gebruiken, zijn gemaakt van materialen die we verzamelen (opgraven, verwerken en combineren) over de hele wereld en gemaakt door mensen vaak in een ander werelddeel.

Met de keuzes die wij iedere dag maken, hebben we dus invloed op hoe de wereld eruit ziet en op het leven van anderen, ver weg en dichtbij. Dat is waarom ik mij inzet via Hilversum100 voor een duurzame wereld. Dichtbij (in mijn directe woonomgeving) en indirect ook voor verder weg. Voor een duurzame wereld waarin we een eerlijk leven leiden in harmonie met onze omgeving.

Hoewel ik mij als duurzaamheidsadviseur inzet in diverse sectoren en vele thema’s, zet ik mij bij de Hilversum100 bewust in voor ‘natuur in en om de stad’. Het belang van natuur in je directe omgeving is om zoveel redenen van groot belang…. (wordt vervolgd).

website: sbddesign.nl