Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Gerda Postma

Team SportService

Fietsen levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit, het sociale netwerk en zelfredzaamheid van inwoners. De buurtsportcoach Fietsen zet zich in om zoveel mogelijk inwoners van Hilversum veilig aan het fietsen te krijgen en te houden.

In Hilversum is al een breed aanbod van fietsactiviteiten dat door verschillende organisaties wordt aangeboden. De buurtsportcoach Fietsen brengt het aanbod aan fietsactiviteiten, fietsroutes, duo-fietsen en fietslessen in Hilversum in kaart en organiseert zelf fietslessen voor groepen waarvoor nog niet in de behoefte voorzien wordt.

Ook voert de buurtsportcoach Fietsen in Hilversum het programma Doortrappen uit. In samenwerking met professionele partners worden activiteiten georganiseerd om de bewustwording en de kennis over veilig fietsen voor senioren te vergroten, worden veilige fietsroutes in kaart gebracht en faciliteren we inwoners om te oefenen in een veilige omgeving.

Bij de buurtsportcoach Fietsen kun je terecht als je graag veilig wilt (blijven) fietsen en daar een steuntje in de rug bij nodig hebt. Samen kijken we waar, wanneer en hoe dit mogelijk is.

website: sbddesign.nl