Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Rick Visser

HET Coöperatie

Duurzaam leven is volgens mij alleen mogelijk als we onze spullen zoveel mogelijk delen en tegelijk afzien van het gebruik van fossiele energie. Ik denk graag mee over manieren om de energietransitie te versnellen zonder dat we daarbij al te veel aan comfort moeten inleveren. Elektrische deelauto’s kunnen daar een grote rol in spelen: zowel in de mobiliteit als in het systeem van energie-opslag en buurtbuffers. Het doel dat ik voor ogen heb is het minimaliseren van eigen autobezit om leefruimte in de straat te creëren en promoten van elektrisch rijden in plaats van fossiel. Ik wil iedereen verleiden de tweede auto weg te doen en misschien ook wel de eerste. Dat kunnen we bereiken door in elke buurt een aantal deelauto’s neer te zetten. Als we dat combineren met slimme laadpalen kunnen deze auto’s tegelijk zorgen voor stabiliteit in het stroomnetwerk en zo helpen de energietransitie te versnellen.

website: sbddesign.nl