Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Rigo Stegeman

Good2Connect, Urban Farming 035, SDG House Hilversum, Fairtrade Hilversum,

Mijn visie ‘van economische groei naar duurzame ontwikkeling en menselijke bloei’
Ik streef naar een samenleving waarin mensen kunnen bloeien in een duurzame leef- en werkomgeving. Een florerende cultuur van normen, waarden met een leefwijze die gericht is op een gezond, volwaardig en gelukkig leven voor mens, maatschappij en moeder aarde.
Ik geloof oprecht dat we deze florerende cultuur kunnen realiseren, door onze krachten te bundelen op alle vlakken.

Vertaling visie naar het levensbloei bloem model 
Om mijn visie handen en voeten te geven, heb ik het vertaald naar de levensbloei bloem. Dit is een meervoudig waarde model om van economische groei, naar duurzame ontwikkeling en menselijke bloei te komen. De bloem toont de samenhang van de belangrijkste individuele behoeften, collectieve waarden en natuurlijke bronnen. Samen vormen ze vijftien basis ingrediënten voor een duurzame leef- en werkomgeving, een vitale samenleving en een gezond en gelukkig leven. Samenwerkend zorgen ze voor een ecosysteem waarin mens, maatschappij en moeder aarde kunnen floreren.

Mijn bijdrage
Vanuit mijn netwerkorganisatie Good2Connect, bevorder ik als ‘versneller’ de beweging naar deze florerende cultuur. Mijn toegevoegde waarde is om mens, maatschappij en moeder aarde met elkaar te verbinden, te verrijken met de nodige kennis en vaardigheden en te verduurzamen door het integreren in de leef- en werkomgeving.
Het resultaat is dat je ‘(re)connect’ met jezelf, elkaar en de natuur. Je ontdekt en ontwikkelt je persoonlijke en samenwerk kracht wat leidt tot gezamenlijke duurzame meerwaarde.

Good2Connect
Good2connect is altijd in ontwikkeling en ontvouwt zich steeds meer als inspiratie, kennis en matchplatform voor vraag- en aanbod. Het biedt praktische tools, leerzame games en uitdagende challenges. Maar ook conceptontwikkeling, co-creaties en coaching. Alles gericht op het duurzaam ontwikkelen en floreren als persoon, maatschappij en voor bedrijven.

#Sdg’s, #mvo, #werkgeluk, #impact, #inclusieve samenleving, #brede welvaart, #circulaire economie, #biobased, #lokaal #empowerment #sociaal_ondernemen

Rigo is ook betrokken bij partnerorganisaties Good2Connect en Urban Farming 035.

website: sbddesign.nl