Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Rob Roskes

Betrokken bewoner

Alles voor mijn kleinkinderen

Als pensionaris zet ik mij in voor het verbeteren van de wereld voor mijn kleinkinderen. Om te beginnen in Hilversum. De VN schetste met de SDG’s een wenkend perspectief (de 17 sustainable development goals).

Ik verwonder mij dat op nationaal en lokaal niveau de verschillende geweldige initiatieven te vaak in eigen bubbels blijven hangen. Initiatiefnemers vol enthousiasme, soms fanatisme, behalen fantastische resultaten. En dat is geweldig.

Een exponentiële uitbraak duurzaamheid

ik denk dat de tijd rijp is door een doorbraak  naar de wereld buiten de geijkte bubbels. Het omslagpunt naar de brede publieke opinie is nabij.  Corona had een schokeffect en leidde tot gedragsveranderingen die we een jaar eerder niet voor mogelijk hielden. Ook duurzaamheid vraagt zo’n exponentiële besmetting, gericht op bestuurlijke ingrepen en eigen gedrag.

Mijn inzet spitst zich toe op het inspireren en verbinden van duurzaamheidsclubs, bestuurders en ambtenaren, met als specifieke expertise ‘inrichting openbare ruimte’ (mobiliteit, fietsen!) en mijn werkervaring binnen complexe bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

Hilversum 100 als voedingsbodem voor de uitbraak

Ik zie Hilversum 100 als de Hilversumse voedingsbodem om bottom up de besmetting opgang te brengen. Mijn inzet richt zich op het verbinden van de verschillende  bubbels en het forceren van een onomkeerbare uitbraak van het duurzaamheidsvirus.

website: sbddesign.nl