Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Rob Roskes

Betrokken bewoner

Alles voor mijn kleinkinderen

Ik ben ‘between two jobs’, 66 jaar jong en wil mij inzetten voor het verbeteren van de wereld voor mijn vier kleinkinderen. Om te beginnen in Hilversum. De VN schetste met de SDG’s een wenkend perspectief (de 17 sustainable development goals).

Ik verwonder mij dat op nationaal en lokaal niveau de verschillende geweldige initiatieven te vaak in eigen bubbels blijven hangen. In de sfeer van linkse hobbies en alternatieve circuits behalen initiatiefnemers vol enthousiasme, soms fanatisme, fantastische resultaten. En dat is geweldig.

Een exponentiële uitbraak duurzaamheid

ik denk dat de tijd rijp is door een doorbraak  naar de wereld buiten de geijkte bubbels. Het omslagpunt naar de brede publieke opinie is nabij.  Corona had een schokeffect en ondersteund door persmomenten kregen wij gedragsveranderingen die een jaar eerder niet voor mogelijk gehouden werden.
Ook duurzaamheid vergt een exponentiële besmetting, gericht op bestuurlijke ingrepen en gedrag.

Hilversum 100 als voedingsbodem voor de uitbraak

Ik zie Hilversum 100 als de Hilversumse voedingsbodem om bottom up de besmetting opgang te brengen. Mijn inzet richt zich op het verbinden van de verschillende  bubbels en het forceren van een onomkeerbare uitbraak van het duurzaamheidsvirus.

website: sbddesign.nl