Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Programma GROEN komt eraan

14 november 2022

Het Programma Groen Hilversum 2040 (kort: Programma Groen) is de actualisatie van het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 en bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma.

Het Groenbeleidsplan wordt geactualiseerd omdat een aantal belangrijke actuele thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress, onvoldoende of geen onderdeel uitmaken van het huidige Groenbeleidsplan.

Samen met inwoners en bedrijven gaan we Hilversum groener maken, zodat een gezonde, groene stad voor iedereen, mens en dier, bereikbaar en beleefbaar is. Het Programma Groen dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en omgevingsplannen.

De drie doelen:

  1. het stimuleren en vergroten van biodiversiteit;
  2. de stad aanpassen op de gevolgen van klimaatverandering;
  3. zorgen dat groen beter bijdraagt aan de vitaliteit van Hilversummers.
Op 23 november buigt de gemeenteraadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid over het Programma Groen. Op 7 december geeft de gemeenteraad er naar verwachting een klap op. Het gehele plan is hier vinden. De samenvatting vind je in het document ‘Raadsvoorstel’.

Tekst: Marian Schouten

website: sbddesign.nl