Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Samenkomst Duurzaamheidsplatforms uit de regio

20 september 2022

Op maandag 19 september vond op initiatief van Hilversum100 op het gemeentehuis van Zeist een eerste regionale inspiratieavond plaats voor duurzaamheidsplatforms.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van o.a. Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren, Energiecoöperatie Wijdemeren, Samen Duurzaam Zeist en Hilversum100. Zelfs in Amsterdam was een deelnemer op de uitnodiging ingegaan.

Doel van de avond was om kennis te maken en te leren van elkaars aanpak. Deelnemers hoorden van elkaar hoe de diverse duurzaamheidsplatforms zijn ontstaan en welke relatie ze tot bewoners, organisaties en gemeentelijke besturen hebben. Ziens- en werkwijzen werden uitgewisseld en ook welke ‘strubbelingen’ aandacht behoeven.

Het werd een feestje van herkenning en af en toe gingen deelnemers ‘lekker de diepte in’. Een inzicht/analogie kwam van Evert Jan van Hasselt: het kunnen organiseren als een tuinman/vrouw: ‘Je moet weten wat voor tuin je ongeveer wilt, maar de zaden, kiempjes en planten moet je vooral zelf laten groeien.’

Een vervolgbijeenkomst (met een bredere uitnodiging) zit in ’t vat.

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl