Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Maatschappelijke organisaties in actie

Wat kunnen scholen, sportclubs, kerken, wijkcentra, woningcorporaties, zorginstellingen, etc. doen?

Ook maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom om mee te doen met Actie Steenbreek. Kerken, sportclubs, scholen, speeltuinen, wijkcentra, zorginstellingen en woningcorporaties kunnen het voortouw nemen en een voorbeeldfunctie vervullen. Wie pakken deze uitnodiging op?

Kerken en moskeeën

Zorg voor onze aarde is een kernmissie van geloofsgemeenschappen. De meeste Hilversumse kerken zijn dan ook aangesloten bij de Groene Kerken: Morgenster, Bethlehemkerk, Kapel, oud-Katholieke Vitusparochie en het Christelijk Spiritueel Centrum.

Die zorg begint bij de voordeur. Hoe is de buitenruimte rond de kerk bijvoorbeeld ingericht? Alvast een paar ideeën:

Een grasveld kun je veranderen in een bloemwei of een complete tuin. [link]

Je kunt parkeren en natuur prima combineren. Vervang de verharding door halfverharding, zodat het regenwater goed de grond in kan en er tussen de tegels ruimte is voor stoepplantjes. Plant bomen tussen de parkeervakken of zet pergola’s neer en laat die uitbundig begroeien met klimplanten. [linkjes toevoegen]

Een tuin rond de kerk of moskee vormt een prima brug naar buurtbewoners. Dat laat bijvoorbeeld het Apostolisch Genootschap in Hilversum Noord zien.

Sportclubs

Rond sportvelden is vaak veel ruimte die heel wat natuurrijker kan worden ingericht. Ook het parkeerterrein kan vast en zeker een stuk groener. Landelijk lopen hiervoor ook al verschillende initiatieven. Lees bijvoorbeeld dit artikel op allesoversport.nl en bekijk deze actie van NOC*NSF en provincie Gelderland. Ook dit document over de Duurzame Sportsector geeft veel inspiratie.

Scholen

Basisonderwijs > Omgevingseducatie en PG-schoolpleinprogramma (?)

Voortgezet onderwijs > Omgevingseducatie

MBO > MBO actie Trees for all

Wijkcentra

Zorginstellingen

Woningcorporaties Dudok, Gooi&Om en De Alliantie

Onze woningcorporaties werken hard aan de verduurzaming van hun woningbestand. Hulde! Maar ook de vergroening van de tuinen rond die woningen mag wel meer aandacht krijgen. Landelijk is hiervoor al een Toolbox samengesteld door de Groene Huisvesters Tuinengroep.

website: sbddesign.nl