Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Burgerschapsdag Comenius College

31 december 2022

Jaarlijks organiseert het Comenius College een Burgerschapsdag. De leerlingen doen dan ‘iets’ nuttigs voor de buurt.

Op donderdag 22 december – voorafgaande aan het kerstdiner – maakten ruim 100 leerlingen in 6VWO Hilversumse straten schoon. Gewapend met grijpstokken en afvalzakken trokken de leerlingen in groepjes het centrum in. Iedere groep had via de Rubbiz App een eigen doelgebied toegewezen gekregen.

 

Tijdens het oprapen van zwerfafval was hen gevraagd om een artistieke foto te maken. Daar zaten een paar prachtige beelden bij!

   

De winnende foto was van Isa en Carlijn:

Bij terugkomst op school werd de leerlingen gevraagd om per groep één stuk zwerfafval te kiezen en er een poster over te maken:

 • Verwerk het zwerfafval in je poster (opplakken, natekenen, fotografisch)
 • Wat is het merk of de naam van je zwerfafval = titel van je poster
 • Waar vond je het stuk afval precies? (Omschrijf de locatie; stoep, berm,
  straat, …)
 • Waarvoor was het afval bedoeld? (verpakking snoepje, drinkrietje, …)
 • Uit welk materiaal bestaat het afval? (papier, aluminium, plastic, pet, …)
 • Hoeveel tijd kost het (de natuur) om dit af te breken?
 • Kan het gerecycled worden?
 • Onderzoek de herkomst; wie is de producent?
 • Probeer een jaarverslag te vinden; hoeveel winst maakt de producent jaarlijks? Doet de producent iets voor het milieu?
 • Welke tip heb je voor de producent?

Allerlei verpakkingen kwamen langs; tubes, weggewaaide straatborden, peuken en blikjes. Heel veel blikjes! Goed om te zien hoe de leerlingen zoveel informatie konden vinden over ‘hun’ stukje zwerfafval.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door Rubbiz, Gemeente Hilversum / Anneke La Rose, Wijkregisseur Noord West, docenten op het Comenius College o.a. Jacqueline van Houten en Sylvia Nieuwenbroek

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl