Hilversum 100 - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Klimaatdebat 1 maart 2022

1 maart 2022

Op dinsdag 1 maart organiseerde Hilversum100 – voortbouwend op het Hilversums Klimaatmanifest – een verkiezingsdebat over de thema’s klimaat, duurzaamheid en brede welvaart.

Het debat vond plaats in De Morgenster aan de Seinstraat. Alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart waren uitgenodigd mee te doen. Deelnemers:

 • Karin Walters – Hart voor Hilversum – Lijst 1
 • Annette Wolthers – D66 – Lijst 2
 • Hidde Fennema – VVD – Lijst 3
 • Lex van Waarden – GroenLinks – Lijst 4
 • Gerben van Voorden – CDA – Lijst 5
 • Pierre van Rooden – SP – Lijst 6
 • Jacqueline Kalk – PvdA – Lijst 7
 • Bas Nanninga – Christen Unie – Lijst 8
 • Mirjam Kooloos – Leefbaar Hilversum – Lijst 9
 • Edwin Göbbels – Democraten Hilversum – Lijst 10
 • Frederique Durlacher – BVNL – Lijst 11
 • Arno te Duits – Hilversums Lokaal Belang – Lijst 12

 

Organisator Rob Roskes schrijft:

Klimaataanpak is belangrijk tot rete-belangrijk,
aldus verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum

Dinsdag 1 maart zat de stemming er goed in in de Morgenster. De ongeveer 150 belangstellenden lieten stevig horen dat duurzaamheid een heel groot goed is. En ook vochten 10 van de 12 politieke partijen om een plekje op de ‘meetlat’ om te laten zien hoeveel belang ze eraan hechten, met als winnaars GroenLinks, D66, CU en de PvdA.

 

Tijdens het debat, uitstekend geleid door Yvonne Heselmans, toonden ook vrijwel alle partijen dat Hilversum het toonbeeld van duurzaamheid zou worden, als het aan hen zou liggen. Echter bij het doorvragen bleken echte keuzen om het roer om te gooien bij de meeste partijen versluierd. Alle partijen willen meer groen, maar worstelen met de beperkte ruimte in Hilversum. Slechts een enkele partij durft uit te spreken wat er dus wat minder mag, bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Dat geldt ook voor meer ruimte voor de fiets. Dat wordt omarmd door de meeste partijen, maar durven ze ook te zeggen wie deze ruimte moet inleveren? De meeste partijen bepleiten een grotere gemeentelijke regietaak voor Energie en Warmte, maar er zitten grote verschillen in het hoe en de mate waarin.

Verfrissend waren de drie korte video’s van de jongeren van het ROC waarin zij hun schrikbeeld 2040 toonden. Een aantal partijen vonden de video’s alleen ‘leuk’, maar gelukkig zagen de meesten in dat het ernst was en dat de gemeentelijke politiek daadwerkelijk leiderschap moet tonen om de geschetste beelden te voorkomen. Dit biedt hoop, want wij willen niet het ‘crimineel leiderschap’ dat geconstateerd is door de VN in relatie tot het ontbreken van klimaaturgentie.
Het debat is georganiseerd door Hilversum100, in samenwerking met Gooi en Eembode, het Klimaatmanifest, Extinction Rebellion, Ondernemersvereniging Hilversum Zuid-West en Open Up.
Onze volgende stap is om een samenvatting te maken van de belangrijkste conclusies en deze straks aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad en onze kersverse nieuwe burgemeester.

 

Tekst: Aernoud Olde en Rob Roskes   |   Beeld: Rob Roskes

website: sbddesign.nl