Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Verslag Trashunt en Kerstknutseldag Hilfertsheem

6 december 2023

‘Hier ligt ook nog wat meneer!’

Maandag 4 december bundelden Stg. Omgevingseducatie, Uiten Creatieve Educatie en Hilversum100 hun krachten door samen op het Hilfertsheem College een duurzame projectdag te organiseren over zwerfafval.

De 6 brugklassen van het Hilfertsheem worden door Omgevingseducatie ondersteund met projecten in en over de omgeving, met aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

In de klas werd een introductie gegeven over de afbreekperioden van verschillende typen zwerfafval, over de schade die mens en dier en de natuur ervan ondervinden en over de mogelijkheden van recycling/upcycling. Ook kregen ze te horen dat er een verband is tussen de aanwezigheid van zwerfafval in de buurt en het gevoel van veiligheid. Veel leerlingen gaven aan ook zelf weleens zwerfafval veroorzaakt te hebben.

Na de introductieles trokken de leerlingen – gewapend met vuilniszak, grijpstok en handschoenen – in groepjes de wijk in op ‘trash-hunt‘.

De materialen waren gratis ter beschikking gesteld door de gemeente.

Aan de leerlingen is vooral gevraagd om sigarettenpeuken te rapen, omdat deze veel schadelijke en kankerverwekkende stoffen bevatten die door regen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen en uiteindelijk ook in de zee en in de voedselketen.

De meeste leerlingen vonden het leuk om afval te rapen: ‘Het is net als eitjes zoeken met Pasen, maar dan anders.’

Bij binnenkomst in de aula werd het gevonden zwerfafval uitgestort op zeilen en vervolgens gesorteerd.

De berg plastic was het grootst.

Daarna de berg papier.

Blikjes waren er niet zoveel, maar toch een leuk hoopje waarvan een aantal nog kan worden ingeleverd voor statiegeld.

De peuken gaven een zeer onaangename geur af. Veel mensen die roken vinden het blijkbaar normaal om dit chemische afval in de wijk achter te laten. In de introductievideo die de leerlingen hadden bekeken, werd duidelijk dat veel omstanders er wel wat van durven te zeggen als er zwerfafval veroorzaakt wordt, maar niet als het gaat om het weggooien van een sigarettenpeuk. Een peuk lijkt onbelangrijk te zijn, maar toch leveren al die sigarettenkontjes samen een groot probleem op voor de samenleving en het milieu.

Er zaten ook bijzondere spullen tussen, zoals een step, lachgas-patronen, vapes en een rolkoffertje. Die mochten bij het restafval. Een bijna nieuw paar werkschoenen – gevonden in de bosjes – kreeg een nieuwe bestemming bij een van de docenten.

Een deel van het gesorteerde afval werd vervolgens in weckpotten tentoongesteld bij de projecten die gaan over de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Vervolgens gingen de leerlingen creatief aan de slag met restmateriaal dat anders zou worden vernietigd.

Zo werd een oude CD een platte kerstbal.

Oude ziekenhuis-flesjes en cosmetica-verpakkingen werden omgevormd tot spetterende creaties.

Het lijkt wel vuurwerk! Kerstbloemen!

Uiteindelijk werd de hele ‘boom’ volgehangen met geupcyclede kerstversiering.

Aan het eind van de dag was de buurt schoon en hing de kerstboom vol.

‘Een schone wereld’, wie wil dat nou niet?

Met dank aan Maya Heinsbroek, Sandra van Breemen en Maaike Uitenbroek, Joris Rutgers en collega’s.

 

Tekst: Arnoud van den Heuvel   |   Beeld: Margot Brakel en Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl