Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Aan het water bij Het Anker leveren windmolens stroom

16 september 2021

Bij Jachthaven Het Anker, aan de Oud Loosdrechtsedijk in Loosdrecht, wappert de Blauwe vlag met Groene wimpel. De blauwe vlag is een internationaal erkende milieuonderscheiding, die alleen wordt toegekend aan milieuvriendelijke en schone jachthavens die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en versterken van de natuur. Bij Het Anker wappert deze vlag sinds 1998. De nieuwste duurzame maatregel: twee windmolens naast de 190 zonnepanelen. Hiermee wordt CO2-uitstoot én geld bespaard. Sterker, hier wordt geld verdiend.

De twee windmolens zijn geplaatst door Surplus Energy Solutions, het bedrijf van Hilversum100 Challenge-winnaar Mischa Pohlmann. De zonnepanelen met een slimme batterij van Friday Energy, het bedrijf van Wijdemeerder Bouke Siebenga, zijn eerder in 2020 geïnstalleerd. Met de totaal opgewekte stroom worden de elektrische boten geladen, twee laadpunten van stroom voorzien en bij piekbelasting vangt een overbruggingsaccu de stroom op.

Joost Bennekers, duurzaamheidsadviseur en verbonden aan Hilversum100: “Als themaverbinder toekomstbestendig ondernemen wil ik graag lokale successen laten zien en er is nu een soort primeur voor de regio!”

Met drie producten zelfvoorzienend zijn in stroom. Beeld: www.surplusenergysolutions.com

Windmolens op het dak aan het water

De loods van het Anker heeft twee van de 23 kleine turbines die Surplus Energy Solutions internationaal inmiddels heeft geplaatst. Pohlmann: “In Loosdrecht, bij de jachthaven, is die plaatsing extra bijzonder omdat wij toch wel het land van wind en water zijn. Deze windmolens kunnen ieder tussen de vijfduizend en zevenduizend Kilowattuur opleveren, afhankelijk van de wind. De turbine is nog geen 2 meter in doorsnee en maakt minder dan 45 decibel geluid – zachter dan een centrifugerende wasmachine. Door ze trillingvrij te monteren heeft het dak niet te lijden van de krachten die op de windmolen af komen. Installatie ging uiteraard volgens de NEN normen.”

Volgens Pohlmann is de combinatie wind, zon en een accu ‘een goed huwelijk’: niet altijd schijnt de zon of is er daglicht. Het opvangen van de zonne-energie in de zomer is kostbaar, maar het opwekken van windenergie kan juist in donkere jaargetijden en in de nacht. Daarnaast is een batterijoplossing waarmee tijdens piekproductie tijdelijk op te slaan om dit later te kunnen gebruiken. Teveel opgewekte duurzame stroom, het ‘surplus’, is prima te delen of verkopen. En de opgebouwde CO2-rechten zijn ook te verkopen. Hierin adviseert Pohlmann. En voor de levering van de bijbehorende windmolens, zonnepanelen en accu’s werkt hij samen met andere leveranciers om tot de optimale oplossing te komen.

De windmolens op het dak van het Anker, Loosdrecht.
De windmolens op het dak van het Anker, Loosdrecht. Foto: 123duurzaam

Dakrenovatie: natuurlijk moment voor innovatie

Het Anker moest het ruim 60 jaar oude loodsdak van Het Anker worden gerenoveerd en van asbest worden ontdaan. Tijdens het constructieproces is het dak versterkt, zodanig dat het ook een aantrekkelijk gezicht was: de loods staat bijna altijd open.

De eigenaar van Het Anker heeft voor de plaatsing van de windmolens de MIA/VMIL en EIA-subsidies aangevraagd, waar Pohlmann bij heeft ondersteund.

Met de opwek van duurzame stroom wordt CO2 gereduceerd. En die CO2-besparing levert weer een kostenbesparing op: Het Anker hoeft deze CO2 niet meer te reduceren of af te kopen met certificaten. Pohlmann: “De prijs per ton CO2 is flink gestegen, van 12 naar 36 euro. Per windturbine kan worden gerekend met 4,5 ton CO2-reductie per jaar en dat over de levensduur van 20 jaar. De verwachting is dat de prijs heel snel zal stijgen gaan naar 200-1000 euro per ton CO2. Een mooie besparing dus, in dubbel opzicht.”

Bijproduct: CO2-certificaten

Hoewel windturbines nog niet dezelfde terugverdientijd hebben als zonnepanelen, zal dit snel veranderen door de prijsstijging van de CO2-certificaten. Pohlmann reflecteert: “De terugverdientijd is voor ons eigenlijk geen relevante factor. We zijn met elkaar aan het pionieren in het vergroenen van onze stroomopwek en -verbruik. Met de verkoop van de CO2-certificaten, gebaseerd op de rechten die we opbouwen door de opwek van groene stroom, en met het ontvangen van de subsidie zal de terugverdientijd korter zijn dan die van de zonnepanelen. Voor ons staat echter voorop dat we het Akkoord van Parijs willen halen en daar werken we hard aan mee!”

Techniek en geld zijn er: nu (lokaal) aan de slag

Kijkend naar de CO2-uitstoot van Nederland zegt Pohlmann: “Consumenten en bedrijven kunnen in hun energie-opwek en gebruik ‘surplus’ worden en zelfvoorzienend zijn. Dit kunnen we met elkaar goed organiseren en doen. De gemeente Hilversum heeft zich gecommitteerd aan CO2-reductie en zal ondernemers moeten helpen on de energietransitie mogelijk te maken. Dat kan op allerlei manieren, zoals met een impulssubsidie van de gemeente, provincie of het rijk. Maar de gemeente kan ook de verstrekking van vergunningen aanpassen, bijvoorbeeld om stroom te delen of op welstandseisen. Ter plekke wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de opgewekte stroom; is het niet door het voeden van de accu of de elektrische boten, dan komt er wel meer vraag vanuit de recreatiehuisjes op het terrein. Hiermee wordt het probleem omzeild dat de kabels voor terugleveren aan het stroomnet nu niet voldoende capaciteit hebben.”

Pohlmann sluit af met een oproep: “De netbeheerders moeten ook meewerken in de energietransitie. Juist om de huidige capaciteitsproblemen op te lossen zijn er lokaal initiatieven nodig om energie op te wekken en te gebruiken. Dat ontlast het huidige netwerk enorm en is minder kostbaar en sneller te realiseren dan in heel Nederland allemaal nieuwe kabels en stroomverdeelpunten te maken. De techniek en het geld is er, laten we aan de slag gaan.” 

Maak kennis met Mischa Pohlmann en Surplus Energy Solutions en jachthaven Het Anker: op vrijdag 17 september 2021 spreken zij bij de inspiratiesessie die door 123duurzaam is georganiseerd. Bedoeld voor Hilversumse bedrijven om kennis te maken met andere ondernemers die vertellen over hun duurzaamheidsmaatregelen. Ook spreken onder andere Toyota Toonen, Auto Schade Hilversum, Jachthaven het Anker en Sweet Repeat. 

Tekst: Joost Bennekers en Paula Harte   |   Beeld: Joost Bennekers

website: sbddesign.nl