Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Beloningsbeleid H100

Hilversum100 werkt primair met vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden hooguit een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Er zijn echter taken die niet van een onbetaalde vrijwilliger gevraagd kunnen worden, simpelweg omdat het zoveel werk vraagt dat het alleen te realiseren is met een forse tijdsinvestering en mensen ook in hun levensonderhoud moeten voorzien.

Thema-verbinders

Thema-verbinders krijgen voor hun inspanningen een vergoeding van eur 1.250 per thema, wanneer dat belastingtechnisch mogelijk was is dit als vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. In 2023 wordt dit verhoogd tot eur 1.500 per thema.

Coördinatie, Communicatie, Administratie

Voor de coördinator en de communicatie was ieder eur 5.000 op jaarbasis beschikbaar. Voor 2023 hebben we middelen ontvangen om op te kunnen schalen en zijn we overgegaan op het in dienst nemen van een communicator en een coördinator, beide functies voor 1,5e dag per week, beloning afgestemd op vergelijkbare functies bij non-profit-organisaties in de samenleving. Met een perttime-arbeidscontract hopen we mensen langdurig aan de stichting te verbinden.

NB Vooralsnog zitten er dubbelingen tussen het dagelijks bestuur en de uitvoering, met de benoeming van een nieuwe secretaris en het vinden van een coördinator zijn de belangrijkste dubbelingen opgelost. Met de gemeente Hilversum is afgesproken dat bestuur en uitvoering z.s.m. volledig ontvlochten worden door versterking van zowel het bestuur als het team te zoeken en bestuurders een keuze te geven; of doorgaan als bestuurder of terugtreden en verder gaan in de uitvoering.

website: sbddesign.nl