Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Beloningsbeleid H100

Hilversum100 werkt primair met vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden hooguit een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Er zijn echter taken die niet van een onbetaalde vrijwilliger gevraagd kunnen worden, simpelweg omdat het zoveel werk vraagt dat het alleen te realiseren is met een forse tijdsinvestering en mensen ook in hun levensonderhoud moeten voorzien.

Thema-verbinders

Thema-verbinders krijgen voor hun inspanningen een vergoeding van eur 1.250 per thema, wanneer dat belastingtechnisch mogelijk was is dit als vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. In 2023 wordt dit verhoogd tot eur 1.500 per thema.

Coördinatie, Communicatie, Administratie

Voor de coördinator en de communicatie was ieder eur 5.000 op jaarbasis beschikbaar. Gezien de geplande opschaling in 2023 verwachten we voor de coördinatie een meerjarige toezegging te ontvangen voor financiering van onze stichting waarna we hopen mensen langdurig met een arbeidscontract aan de stichting te verbinden.

NB Vooralsnog zitten er dubbelingen tussen het dagelijks bestuur en de uitvoering. Met de gemeente Hilversum is afgesproken dat bestuur en uitvoering z.s.m. ontvlochten worden door versterking van zowel het bestuur als het team te zoeken en bestuurders een keuze te geven; of doorgaan als bestuurder of terugtreden en verder gaan in de uitvoering.

website: sbddesign.nl