Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Bewonersbijeenkomst toekomstige warmtevoorziening Hilversumse Meent

1 januari 2023

Welke warmtevoorziening gaat een rol spelen in de Meent? Gaan we in de toekomst onze huizen individueel of collectief verwarmen? En hoe gaan we hierover in gesprek met onze buren/mede-wijkbewoners?

De bewoners in de Hilversumse Meent zijn al jaren met elkaar in gesprek over energiebesparing en collectieve opwek. Ze hebben dat enige tijd geleden uitgebreid met het thema warmte om al-kennis-delende-en-pratende gaandeweg tot voorstellen te komen.

In 2016 kwam hier de Meentkrachtcentrale van HilverZon uit voort en meerdere succesvolle wijkenergie-bespaarprojecten. Dit mag gelden als voorbeeld voor de rest van Hilversum – hoewel er meer wijken zijn met mooie initiatieven. HilverZon ondersteunt dit soort initiatieven, met de landelijk opgedane kennis van meer dan 100 lopende buurtwarmteprojecten van Buurtwarmte/Energie Samen elders in Nederland. Wie volgt?

Haal de informatie naar je wijk

14 december jl. werd een informerende sessie georganiseerd, waar eerst 2 voorbeeldwoningen besproken werden waarvan de bewoners voor de individuele warmte-oplossing gingen. Vervolgens werd bijgaande presentatie gezamenlijk doorgenomen en van meerdere kanten toegelicht.  14122022 Overzicht warmtebronnen – presentatie 14 dec 22 (opent als pdf)

Ook zo’n avond in jouw buurt? Email: aernoud.olde@energiesamennoordholland.nl

Tekst: Aernoud Olde in samenwerking met Chiel van Eendenburg   |   Beeld: Energie Samen

website: sbddesign.nl