Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Comic | Stemadvies waterschapsverkiezingen

26 februari 2023

Nederland telt in totaal 21 waterschappen.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom van levensbelang. De waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd.

Hilversum valt onder het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en houdt zich bezig met:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Het zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Om je te oriënteren kun je de volgende websites bezoeken:

Rijksoverheid.nl (praktische informatie)

Mijnstem.nl (kieswijzers)

Lees ook deze analyse per partij.

Naar de vorige comic

Beeld: Liesbeth Ton – betje.com

website: sbddesign.nl