Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Grootouders luiden de Noodklok voor het Klimaat

Zaterdag 24 juni om 12:00 uur gaan de Grootouders voor het Klimaat van zich laten horen.

Op 24 juni 2015 deed de rechter uitspraak in de door Urgenda aangespannen klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat, waarin deze werd opgelegd de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen vóór 2020. Op 24 juni 2023 luiden grootouders door het hele land de noodklok voor het klimaat omdat adequate maatregelen nog altijd uitblijven met vervuiling van lucht, water en bodem én verlies van biodiversiteit als gevolg. Wereldwijd leidt opwarming van de aarde zowel tot extreme droogte, bosbranden en voedseltekort, als tot extreme stortbuien en overstromingen.

Grootouders hebben geen tijd meer, daarom roepen zij de politiek op: neem uw verantwoordelijkheid!

Hoe wordt de noodklok geluid? Grootouders:

  • …zetten video’s online
  • …laten de kerkklokken luiden
  • …gebruiken een megafoon
  • …lezen een statement voor
  • …zingen het klimaatlied
  • …slaan de trommel
  • …staan met spandoeken
  • …flyeren
  • …zetten een story live op de socials

In Hilversum zijn Jogchum en Bea Kooi de vertegenwoordigers van Grootouders van het Klimaat. Echter door omstandigheden zijn zij niet in staat om een actie te organiseren. Neem contact op met hilversum.grootouders[at]gmail.com als je ook in Hilversum wil helpen om de boodschap levend te maken!

Grootouders luiden de Noodklok voor het Klimaat

24 juni 2023
Begint om: 12:00 uur

Dit event is geweest.

website: sbddesign.nl