Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Gemeente ontmoet Hilversum100

4 november 2022

Tijdens een interactieve lunchsessie op donderdag 3 november leerden ambtenaren bij de gemeente het netwerk van duurzame doeners kennen. Ook waren de twee klimaatburgemeesters van Hilversum aanwezig en de themaverbinders die zich voor de verschillende duurzame thema’s inzetten.

Duurzaamheid is een alom belangrijk thema, maar het is nog niet vanzelfsprekend.

Thalita van den Hoek was de host tijdens de lunch. Zij stond stil bij de betekenis van duurzaamheid (er zijn meerdere invullingen mogelijk) en nam de aanwezigen mee naar de aandachtspunten van de gemeente op het gebied van duurzaamheid: zoals Zon op (o.a.) Schooldak (inmiddels 13 deelnemende scholen), Energiecoaches, Energiearmoede, Wijkaanpak transitievisie warmte, Proeftuin Aardgasvrije Wijk de Meent en Elektrische deelauto in de Vitusbuurt. Daarbij is het van belang te kijken in welke ‘rol’ de gemeente zit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Reguleren, Regisseren, Stimuleren, Faciliteren of juist Loslaten.

De gemeente doet zeker niet alles alleen. Er zijn al taken/activiteiten die worden uitbesteed aan de samenleving, zoals:

  • Collectieve Zonnepanelen (door de energiecoöperaties)
  • Onafhankelijk energieloket (door duurzaam bouwloket)
  • Stimuleren van duurzame initiatieven (door Hilversum100)

Na Thalita kwam Ynske Betlem – klimaatburgemeester en kwartiermaker bij Hilversum100 – aan het woord. Voordat zijn vertelde over het Hilversumse duurzaamheidsnetwerk, stond zij eerst stil bij de vele duurzame initiatieven die Hilversum al rijk is.

Van broedplaatsen zoals Vonk in de Wijk, tot meer groen in de stad zoals op het Mediapark, de Eco-school certificering van de opleiding Mode bij het ROC, duurzame bouwmaterialen, het groeiende voedselnetwerk, het SDG Huis bij de Bibliotheek tot kledingruilen via de kettingkledingruil. De duurzame doeners in Hilversum zitten niet stil.

Mooi voorbeeld in Hilversum is de Broedplaats VONK in de wijk, waar veel van de besproken thema’s samenkomen. Marileen Fabels – kwartiermaker vertelt erover.

De ambtenaren konden aangeven welke vraagstukken er leven en hoe zij geholpen kunnen worden.

Thema’s die aan bod kwamen waren: lokale energievoorziening en de energietransitie; het stimuleren van gebruik van deelauto’s; goede samenwerking met de energiecoöperaties; duurzame kansen voor de Zeeheldenbuurt met het vervangen van het riool (dingen combineren wanneer tijdens zelfde werkperiode).

Ook de voorwaarden en kansen voor het inkoopbeleid; lokale voedselproductie; burgerschap en samenwerking met vrijwilligers en bewonersnetwerken kwamen ter sprake.

Een concrete case is het mogelijke hergebruik van materialen bij de bouw van de brug over het Hilversums kanaal. Hilversum100 helpt hierbij graag. En het stimuleren van de duurzaamheidstransitie door inzet van ‘energieklussers’ blijft belangrijk.

Het verduurzamen van gebouwen speelt ook voor het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor zijn budget en middelen nodig. Net als andere onderwerpen moet dit onderwerp concurreren met andere initiatieven.

Naast het reserveren van geld is het van belang om jongeren van goede opleidingen te voorzien om over een paar jaar de transitie verder te helpen. Inzetten op onderwijs dus.

Eén van de aanwezigen gaf aan dat het Raadhuis een uitermate geschikte locatie is om vaker met bewoners en belangengroepen samen van gedachten te wisselen in thematische interactieve bijeenkomsten.

De wens om vaker zulke sessies te organiseren werd unaniem met opgestoken handen bevestigd. Ideeën genoeg en werk aan de winkel!

Tekst: Arnoud van den Heuvel; Ynske Betlem   |   Beeld: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl