Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Grootouders brengen Toekomststoel naar de Tweede Kamer

29 september 2022

Samen met ca. 40 grootouders overhandigden Jogchum en Bea Kooi op dinsdag 27 september een ‘Klimaatstoel’ aan een aantal leden van de Tweede Kamer.

De Klimaatstoel of Toekomststoel is een idee dat een paar jaar geleden is gelanceerd door ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat – Jan Terlouw. De Toekomststoel is hét symbool voor ‘generatiegerechtigheid’: om beleidsmakers en politici voortdurend – bij elke te nemen beslissing – te herinneren aan het belang van de kleinkinderen en alle toekomstige generaties, wereldwijd.

De bijbehorende petitie luidt:

“Wij, Grootouders voor het Klimaat, constateren:
Dat de gevolgen van klimaatverandering voor de huidige en toekomstige generaties levensbedreigend zijn. Dat een gezonde planeet een levensvoorwaarde is voor elk mens, dier en plant. Dat deze gezondheid en daarmee de toekomst van huidige generaties op dit moment onvoldoende worden gewaarborgd in de politieke keuzes van vandaag en verzoeken de commissie Economische Zaken en Klimaat:

  1. Er scherp op toe te zien dat de regering de regie neemt in de klimaattransitie en deze aanpakt als een crisis met een omvang zoals de mensheid niet eerder heeft ervaren. Een Outbreak Management Team voor het Klimaat, regelmatige klimaat-persconferenties en burgerberaden zijn daarbij onmisbaar.
  2. Een gerichte actie te ondernemen om het recht op een gezonde leefomgeving te verankeren in de Grondwet (door amendering van artikel 21) en het toetsingsverbod dat is neergelegd in artikel 120 te schrappen.
  3. Een gerichte actie te ondernemen om de Toekomststoel, als symbool van generatiegerechtigheid, een plek te geven in de Tweede Kamer, teneinde de Kamerleden continu te herinneren aan het belang van een duurzame wereld en het maken van rechtvaardige keuzes voor toekomstige generaties. “

Eén van de grootouders (Leny) las voor:

“We kunnen het tij nog keren, niet door polderen, niet door uitstellen, maar door daadkracht te tonen. Juist nu, nu er meerdere crises op te lossen zijn, mag niemand vergeten dat de grootste crisis, de klimaatcrisis is. Dus juist nu de overstap naar duurzame energie versnellen en gebruik van olie, kolen en gas zo snel mogelijk afbouwen. Politici moeten zich inspannen om bedrijven en burgers mee zien te krijgen in dat moeilijke verhaal. Samen kunnen we het oplossen!
Op naar een schone, leefbare wereld waarin geld en macht niet leidend zijn. Waarin onze kleinkinderen later niet hoeven te zeggen:
Waar was jij, wat deed jij toen het erom ging spannen?”

Tekst: Jogchum en Bea Kooi

website: sbddesign.nl