Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

In het Zonnetje: Petra Sjouwerman en het SDG-Huis Hilversum

21 april 2022

SDG-Huis Hilversum

De Bibliotheek in Hilversum is sinds kort SDG-Huis. SDG staat voor Sustainable Development Goals en dit vertaalt zich in het Nederlands naar de zeventien Werelddoelen die ondertekend zijn door de landen van de Verenigde Naties. Het SDG-Huis Hilversum is verbonden met SDG Nederland, een organisatie die ervoor wil zorgen dat steeds meer organisaties, bedrijven en gemeenten zich bewust zijn van de duurzaamheidsdoelen en ze als een kompas zien om de goede dingen te doen, bijvoorbeeld het bestrijden van armoede, zorgen voor beter onderwijs en het tegengaan van de klimaatcrisis.

De Bibliotheek en het SDG-Team nodigt Hilversummers uit om een idee over het gezamenlijk werken aan een of meerdere van de Werelddoelen te komen bespreken. bibliotheekhilversum.nl

Rigo Stegeman – mede-oprichter SDG-huis Hilversum – schrijft: ‘De bibliotheek is onderdeel van een landelijk netwerk van lokale SDG Huizen die als doel hebben mensen, bedrijven en andere organisaties met elkaar te verbinden om samenwerking te vergemakkelijken om de SDG’s (werelddoelen) te versnellen en te promoten. Het netwerk bestaat uit organisaties die ofwel een fysieke gemeenschap van experts, ondernemers en NGO’s huisvesten, ofwel fungeren als een lokale hotspot om bij te dragen aan het bereiken van een of meer van de werelddoelen. Door krachten en middelen te bundelen, zal het netwerk waardevolle uitwisselingen, partnerschappen en potentiële zakelijke kansen genereren door middel van gezamenlijke activiteiten en innovaties. Hiermee versterken we de lokale infrastructuur om de uitvoering van de SDG-agenda te verbeteren en de lokale zichtbaarheid van de SDG’s te vergroten. Het zal ook de lokale inspanningen in staat stellen om uit te breiden naar een nationaal niveau door in te spelen op de bestaande SDG-infrastructuur.’

Bekijk alle Zonnetjes!

Tekst: Arnoud van den Heuvel

website: sbddesign.nl