Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Inspiraties voor gebiedsagenda en uitvoeringsagenda Hilversum Centrum

28 oktober 2022

In het klimaatmanifest hebben meer dan 65 partners aan de hand van 7 statements zich uitgesproken voor een mooie, schone, gezonde en rechtvaardige Hilversumse samenleving. Met de vaststelling van het document ‘Denkrichting Omgevingsvisie’ bevestigde de Raad het belang hiervan. Hierop gebaseerd de volgende inspiraties gebiedsvisie en uitvoeringsagenda Hilversum Centrum.

  1. De Groene Gooische Brink: een onderscheidend imago

De Groene Gooische Brink is de uitgelezen fysieke ontmoetingsplek voor alles wat duurzaam is. Dit onderscheidende imago is een stevig handvat voor de uitvoeringsagenda op weg naar een toekomstbestendig centrum. De komst van de bibliotheek nodigt uit tot een unieke combinatie met een professioneel duurzaamheidscentrum (naar Deventers voorbeeld?). Ondertussen vestigen steeds méér sociaal duurzaam en circulair gedreven ondernemers zich in wat de eigenaar als ‘Groene Gooise Brink’ profileert.

  1. Meer ruimte voor de fiets versus oprekken centrumgebied: een Denktank?

In het klimaatmanifest, maar ook in de ‘Denkrichting Omgevingsvisie’ wordt gekozen voor meer ruimte voor de fiets, desnoods ten koste van de ruimte voor de auto. En in de 1e centrum-workshop wordt de wens van een sterker en compacter centrum bevestigd. Echter, door de fiets en bus deels te verbannen van de Kerkbrink en de herinrichting van de Stationsstraat en Herenstraat wordt het centrumgebied opgerekt, als we niet uitkijken ten koste van de fiets- en OV-bereikbaarheid. Wellicht is er een aparte ‘Denktank Toekomstbestendige Bereikbaarheid’  nodig om hierin de juiste balans te ontdekken.

  1. AanLOOPstraten: casus Havenstraat als 1e stap

In de 1e centrumworkshop is het belang van levendige aanloopstraten aangestipt. Zou de integrale aanpak van de Havenstraat hierin een eerste stap kunnen zijn? Vanuit Hilversum zuid is de binnenstad via die route prima per fiets bereikbaar, ware het niet dat de fietspaden te smal zijn in deze tijd waarin bakfietsen, elektrische fietsen en andere kleinschalige innovaties nieuwe kansen bieden. Door de Havenstraat tussen de Vaartweg en Ruitersweg autovrij te maken ontstaat ruimte op de volle lengte van deze aanLOOPstraat: een hittebestendige, groene loop- en fietsvriendelijke ontmoetingsruimte en vernieuwde ruimte voor ondernemen en wonen. Met herstel van de brinkstructuur op de kop bij de Vaartweg.

Ik hoop met deze drie inspiraties bij te dragen aan een Gooi-waardig toekomstbestendig Centrum.

 

Rob Roskes

Initiatiefnemer Klimaatmanifest Hilversum

Tekst: Rob Roskes

website: sbddesign.nl