Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Kabelgoot verwacht begin 2024

8 september 2023

Het is een jaar later dan verwacht en bijna twee jaar nadat gemeente Soest een succesvolle pilot afrondde… maar vandaag (vrijdag 8 september 2023) lezen we in de Gooi en Eemlander dat je in 2024 in Hilversum je elektrische voertuig ook ‘legaal’ via een kabelgoot zou moeten kunnen opladen.

De gemeente is druk bezig met het bestellen van kabelgoten en het inrichten van het online loket om de kabelgoot mogelijk te maken.

We citeren: „Het was al langer een grote wens, maar er was nogal wat voor nodig”, vertelde wethouder Arno Scheepers. „De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet hiervoor worden gewijzigd en dat gebeurt op 13 december. Daarna moeten wij als college regels opstellen en participeren met partijen als Hilversum100.”

De wethouder had de innovatieve tegel al eerder willen implementeren, maar dat bleek beleidsmatig en juridisch ingewikkelder te liggen dan van tevoren gedacht. Er moest bijvoorbeeld uitgezocht worden wie juridisch verantwoordelijk is als er iets mee gebeurt en er moet worden nagedacht over wat er allemaal onder een stoep loopt aan kabels en leidingen en wat de consequenties zijn als iemand daar bij moet en worden stilgestaan bij de al bestaande problematiek van het claimen van een parkeerplek… Maar gelukkig blijkt hij niet voor één goot te vangen:
„Andere gemeenten beginnen een pilot en kunnen snel aan de slag. Dan hoef je niet de APV aan te passen. Maar wij doen het nu meteen goed. Mensen hoeven straks ook geen vergunning aan te vragen. Wel komt er een kleine bijdrage voor de aanleg.”

Steeds meer bewoners kiezen voor een elektrische auto

Dit is een trend die voorlopig nog aanhoudt, temeer omdat vanaf 2035 in de Europese Unie geen nieuwe auto’s en bestelbussen op benzine, diesel of lpg mogen worden verkocht. Elektrische voertuigen zijn schoon en zuinig en dat levert een betere luchtkwaliteit op en daarmee een betere leefkwaliteit. Alle reden dus om elektrisch rijden (naast het nóg vaker gebruiken van de fiets!) te willen stimuleren. In verschillende andere plaatsen (Almere, Dongen, Voorburg, Soest en Zeist, …) was de kabelgoottegel al toegestaan. De laadkabel verdwijnt veilig in betonnen tegels met een uitsparing en rubberen strip, maar blijft op elk moment gemakkelijk te verwijderen.

Nette oplossing om de groene mobiliteitstransitie te faciliteren

Met de kabelgoot wordt het voor particulieren mogelijk om de elektrische auto op te laden met eigen stroom. Omdat een kabel over de stoep niet is toegestaan – zelfs niet met een rubberen mat over de laadkabel – verzinnen Hilversummers nu allerlei manieren om dit toch te doen. Dit levert onwenselijke en potentieel gevaarlijke situaties op. Via een goot door het publieke trottoir kunnen woningeigenaren/huurders met een parkeerplaats voor de deur – zonder hinder voor andere straatgebruikers – hun voertuig opladen.

Wie geen oprit en geen eigen parkeerplaats heeft maar wel de auto wil opladen, kan nu alleen bij de publieke laadpaal terecht. Publieke laadpalen worden sinds een paar jaar (al dan niet op aanvraag) geïnstalleerd. De partij die de publieke laadpalen in Hilversum verzorgt is TotalEnergies (via de MRA-e aanbesteding uit 2016/2017). Hierover zegt een bewoner en kabelgoot-geïnteresseerde: “Dat is een van de duurste partijen van Nederland. De meeste huishoudens betalen via hun energieleverancier ongeveer de helft minder per kWh.” Dit legt de vinger op de zere plek: wie via de publieke paal laadt, betaalt het tarief dat de uitbater rekent. Er ontstaat een scheve, zo-niet onrechtvaardige situatie waarbij de particuliere lader zonder eigen laadstation in de regel duurder uit zal zijn dan iemand met eigen oprit en eigen laadstation. Daarnaast betekent het laden bij publieke stations ook dat je er soms niet terecht kan omdat deze bezet zijn.

Publiek of privé?

Terwijl de gemeente werkt aan de voorwaarden waarop de kabelgoot mag worden aangevraagd, lezen we op het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) een rapport over het ‘Afwegingskader Verlengd Private Aansluitpunten‘. Hierin staat te lezen dat de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de Verlengd Private Aansluitpunten (VPA) ‘Niet als een wenselijke ontwikkeling ziet, die bijdraagt aan de opschaling van het publieke laadnetwerk.’

Zonder diep in te gaan op de beredeneringen achter de bedoelde ‘niet wenselijke ontwikkeling’, kunnen wij in principe mee gaan in die gedachtegang: voor het publieke laadnetwerk zijn VPA’s wellicht concurrerend. Maar het doel moet zijn dat we als samenleving de duurzaamheidstransitie maken en dat de kwaliteit van leven vooruit gaat. Publieke laadnetwerken en private aansluitingen moeten als twee aparte werelden worden beschouwd die beide bestaansrecht hebben in een zich ontwikkelende markt van fossiel naar elektrisch. Wie elektrisch wil rijden heeft dan zelf een keus te maken via welke kabel de stroom loopt en wat men aan wie zal betalen. Beiden zijn hard nodig om in de (toekomstige) laadbehoefte te voorzien en zo komen vraag en aanbod eerder in balans en daarmee de energiehuishouding.

Zoals TotalEnergies de gemeente vergunning vraagt om een paal te plaatsen in de publieke ruimte, zo verzoekt de bewoner op zijn beurt om een goot te faciliteren op het stuk publieke stoep tussen woning en voertuig. En dan zou het ook niet uit moeten maken dat je een kabelgoot wilt terwijl er aan de overkant van de straat een publieke laadpaal staat. Daar nee tegen zeggen zou hetzelfde zijn als zeggen tegen mensen die in de buurt van een koffietent wonen, dat ze niet zelf koffie mogen zetten.

Team Kabelgoot

Enige maanden na de eerste debatten over de Kabelgoot hebben we met Hilversum100 een groep (van inmiddels 27) geïnteresseerde Hilversummers verzameld die het leuk vindt om zich in de laad-infrastructuur-materie te verdiepen. Daar zitten bijvoorbeeld lokale ondernemers bij die een rol zouden kunnen spelen bij het uitrollen van project kabelgoot en bewoners die hun huiswerk doen en willen weten hoe het precies werkt. Zoals bijvoorbeeld Hajo Bakker; we voegen zijn opiniestuk als bijlage toe (pdf opent in nieuwe pagina).

De groep (of een afvaardiging daarvan) biedt aan om te reflecteren op het voorstel van de gemeente. Verder organiseren we bijeenkomsten (Groene mobiliteit café’s) en er is een on-topic WhatsApp-groep. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, kun je dit kenbaar maken via mobiliteit@hilversum100.nl

===

Update 20.09.2023:

Naar aanleiding van bovenstaand artikel is Team Kabelgoot op woensdagavond 19 september uitgenodigd bij de gemeente voor een participatieronde. Hier presenteerde de gemeente enkele concept-voorwaarden en regels en werd van gedachten gewisseld over zaken als het bestelproces, diverse situaties van bewoners, veiligheid, kosten en eigen bijdrage en hoe de kabelgoot past in de energietransitie en de Omgevingsvisie 2040. Het was een vruchtbaar gesprek en de gemeente werkt eraan om de eerste aanvragen voor een kabelgoot per 1 januari 2024 in behandeling te kunnen nemen.

Tekst: Arnoud van den Heuvel en Hajo Bakker   |   Beeld: Abraham de Ronde

website: sbddesign.nl