Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

VanHier

Waarde uit natuurlijke reststromen en vezelteelten

VanHier ontwerpt en vervaardigt biocirculaire woonproducten. We richten ons op sociale en circulaire impact waarin ambachtelijke productie en bewust consumeren centraal staat. We ontwikkelden een biomateriaal en productiemethode zodat lokale, natuurlijke reststromen die momenteel worden verbrand of gecomposteerd, worden verwerkt naar een 100% natuurlijk en recyclebaar plaatmateriaal. Dit materiaal noemen we BioM. De mogelijkheden zijn legio, zo kunnen we agrarisch-, tuinbouw- en natuur afval verwerken. Maar ook snelgroeiende gewassen en natte teelten zodat we CO2 opruimen en vastleggen.

De missie van VanHier is een volwaardig, betaalbaar alternatief te bieden voor massaproductie. Producten waar mensen om geven, met een uniek lokaal design. Met deze missie vertegenwoordigen we de Regeneratieve Economie, een antwoord op de Westerse overconsumptie wat elders in de wereld zorgt voor klimaatrampen, vervuiling en uitbuiting.

VanHier is opgericht door Klaske Postma en gevestigd in de broedplaats VONK in de wijk.

website: sbddesign.nl