Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Eva Vos

Natuurboerderij KipEigen | Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies

Mijn doel is meer mensen bewustmaken over verduurzaming van onze voedselproductie. De impact van keuzes op voedselgebied zijn namelijk onlosmakelijk verweven met de natuur om ons heen, het klimaat, en het welzijn van de dieren en onszelf.

Natuurboerderij KipEigen
In 2018 heb ik vanuit mijn studie Animal Science – Agroecology het initiatief KipEigen opgestart, met mijn visie op een echt duurzame, regeneratieve manier van landbouw. Dierenwelzijn staat centraal, en de dieren vervullen een waardevolle rol in de kringloop. Sinds 2023 is dit uitgegroeid tot Natuurboerderij KipEigen, die ik run samen met Ellen Bosgoed. Natuurboerderij KipEigen is een kleinschalig, lokaal initiatief, op basis van CSA (community supported agriculture). De consument is deelnemer aan de boerderij, waardoor betrokkenheid en verbinding ontstaat tussen de consument en haar voedsel. Ook verbindt Natuurboerderij KipEigen natuur en landbouw, door het werken op regeneratieve wijze. We hebben hier de afgelopen tijd bijvoorbeeld meerdere Rode Lijst soorten mogen spotten.

Natuurboerderij KipEigen werkt met dubbeldoelkippen: dit is een robuustere, minder productieve kip. Doordat ze het rustiger aan kunnen doen, hebben ze alle energie om lekker kip te zijn. De haantjes worden niet als kuiken gedood, maar mogen eerst nog langzaam opgroeien tot volwassenheid, al scharrelend, waarna ze geslacht worden. Dit in tegenstelling tot de hoogproductieve kippen die supermarkteieren en -vlees produceren, (ja, helaas ook de biologische).

Dierenwelzijn staat dus hoog in het vaandel. De hennen leiden een prachtig leven in de fruitboomgaard in natuurgebied de Loosdrechtse Ster. Ze leven buiten, tussen de bomen en slapen veilig in een kipmobiel. Elke week krijgen ze een vers stuk boomgaard om in te scharrelen. Door regeneratief beheer hebben we géén mestprobleem, maar een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde, blije kippen. Bovendien slaan we op deze manier CO2 uit de atmosfeer op in de bodem. Naast spierkracht wordt alle benodigde energie voor KipEigen opgewekt door de zon. Goed voor het klimaat dus, maar ook voor de natuur: door onze manier van werken hebben we een positief effect op de biodiversiteit!

De kippen sluiten op onze no-dig tuinderij de kringlopen, door restgroente, onkruid en plaaginsecten te ‘upcyclen’ tot mest en eieren en vlees. Er is volop ruimte voor hun natuurlijke gedrag, terwijl ze de bodem, de gewassen en ons mensen voeden. Doordat we onze tuinderij beheren zonder bodembewerking, leggen we ook hier steeds meer CO2 vast, en wordt het bodemleven gestimuleerd. Een gezond bodemleven heeft ook invloed op de smaak en de voedingswaarde van de groente, de eieren en het vlees.

De deelnemers halen wekelijks hun eieren of groentepakketten af op één van de volgende afhaalpunten:
– Natuurboerderij KipEigen (Nieuw-Loosdrechtsedijk, Loosdrecht)
– Biologische delicatessenwinkel ONS (Groest, Hilversum)
– Landgoed de Rading (Rading, Hilversum)
– Boerderij van Herk (Oud-Loosdrechtsedijk, Loosdrecht)

Naast het produceren van regeneratieve producten voor de lokale consument, richten wij ons ook op andere maatschappelijke waarden: twee keer per week komt er een dagbestedingsgroep op bezoek, die hier mooi en zinvol werk doet. We ontvangen schoolklassen om leerlingen meer te leren over waar hun voedsel vandaan komt en hoe belangrijk het is dat we voor de natuur zorgen. Ook organiseren we workshops/cursussen voor professionals, serieuze hobbyisten en de bewuste consument. En een paar keer per jaar komt er een bus studenten van Wageningen University om te zien en leren hoe we hier als regeneratieve pionier bezig zijn.

Meer info over onze boerderij, werkwijze, workshop aanbod en over deelnemer worden: zie www.kipeigen.nl

Advies
Met mijn kennis en opgedane ervaring door het opzetten en draaien van het lokale project Natuurboerderij KipEigen bied ik ook ondersteuning en advies aan andere boeren, beleidsmakers en lokale initiatiefnemers en particulieren in de ontwikkeling van agro-ecologische, regeneratieve systemen/projecten.

En verder…
In mijn verdere leven ben ik ook ’toegewijd duurzaam’. Om maar een paar voorbeelden te noemen: we zijn al een aantal jaar van het gas af (jaren ’50 woning), en wekken onze eigen energie op, onze inboedel is vrijwel compleet tweedehands, we eten voor het grootste deel plantaardig, we consuminderen, en onze voor- en achtertuin is een walhalla voor insecten/vogels/amfibieën.

website: sbddesign.nl