Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Krijn Griffioen

Fietsersbond Hilversum

Ik ben voorzitter van de plaatselijke afdeling van de fietsersbond. Mijn credo is zoveel mogelijk leden en anderen warm te maken voor een mobiliteitsveilig dorp waar gezond leven betekent alle ruimte en voorrang te geven aan voetgangers en fietsers in de openbare ruimte; waar kinderen weer op straat kunnen spelen. en es

website: sbddesign.nl